Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Carousel imageCarousel image

Sestdien mūžībā devusies RARZI studente Antra Liepiņa, izvadīšana notiks Alūksnes kapos 4. augustā.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

RARZI studiju gada noslēguma foto mirkļi.

MĀJAS LAPA ATRODAs IZSTRĀDES STADIJĀ!

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija" Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades


Jauna grāmata Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”  Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu. Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.  Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā. Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”. Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.  Žanete Narkēviča Vox EcclesiaeCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf

Partneri