Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

26. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana.

Aija  Avotiņa aizstāvēja darbu ar nosaukumu -  "Mariāniskā garīguma formācija “Radio Marija Latvija” raidījumos"  un Ieva  Pudža  ar darbu -  Garīgā līdzgaitniecība pēc laulības izjukšanas un šķiršanās pamatojoties uz Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

17. decembrī mazā pulkā RARZI tikās Betānijas dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas Sv. Jāzepa klosterī, pirmssvētku sirsnīgā sadraudzībā. 

Bakalaura darbu aizstāvēšana 2022. gada 21. oktobrī 

Raimonds Garais - Lektora laja pastorālais kalpojums draudzē pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium gaismā

Santa Purmale - Memento mori: mūžības un nāves apjēgsmes eksistenciālā nozīmē patiesās cilvēcības un Dieva meklējumu ceļā

Ilze Murāne - Pastorālā atgriešanās: Siguldas Romas katoļu draudzes piemērs

Vilis Bukšs  - Dieva Vārds un Euharistija pastāvīgā diakona kalpošanā pamatojoties uz Vatikāna II koncila dogmatisko konstitūciju Lumen gentium

Starptautiskās un starpdisciplinārās konferences foto

“Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades


Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf
FacebookYouTube

Sadarbības līguma noslēgšana ar Lutera Akadēmiju.