Lekciju saraksts

lekciju_saraksts_ 2022_2023_2_semestris
Lekciju saraksts 2022-2023_1_sem.xlsx