Notikumi

2022./2023. studiju gada grafiks

I. semestris: 2022. gada 9. septembris – 2023. gada 31. janvāris

22. – 26. augusts: Dokumentu iesniegšana bakalaura, maģistra, un mūžizglītības programmās

25. augusts: Docētāju kopsapulce plkst. 10.00

26. augusts: pl. 15.00 Iestājpārrunas visās studiju programmās

9. septembris: Studiju sākums, Svētā Mise plkst. 16.30

17.-18. septembris - Rekolekcijas

30. septembris: RARZI aizbildnes Sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētki, pl. 16.30 Sv. Mise, referāts

8. oktobris – Zinātniskā konference

21. oktobris: Bakalaura darbu aizstāvēšana (bakalaura darbs jānodod līdz 14. oktobrim)

24. novembrī: Akadēmiskā bakalaura programmas noslēguma pārbaudījums pl. 16.00 – Atslēgvārdu eksāmens (dokumenti jānosūta uz Laterānu līdz 24. oktobrim)

16. decembris: Maģistra darbu priekšaizstāvēšana (maģistra darba un dokumentu nosūtīšana uz Laterānu līdz 26. decembrim)

17. decembris: Adventa pasākums

19. decembris – 5. janvāris: Ziemassvētku brīvdienas

26. janvāris: Noslēguma eksāmens profesionālajā maģistra programmā pl.16.00 - maģistra darbu aizstāvēšana (maģistra darba iesniegšana recenzentiem - 19. janvāris).

II. semestris: (2023. gada 3. februāris – 2023. gada 30. jūnijs)

3. februāris (piektdiena): II. semestra nodarbību sākums visās studiju programmās

24. - 25. marts: Gavēņa rekolekcijas

3. – 13. aprīlis: Lieldienu brīvdienas

13. maijs: RARZI un RTI studentu zinātniskā konference

16. jūnijs: Studiju gada noslēguma Svētā Mise, diplomu un apliecību izsniegšana

30. jūnijs: Studiju sesijas noslēgums

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

RARZI studiju gada noslēguma foto mirkļi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Studentu_konference_programma_2022.docx
RARZIrekolekcijasLīvbērzē.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kopīgi ejot sinodālo jeb Baznīcas kopīgo ceļu, RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla katehētiem un draudžu pārstāvjiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” 3. vebināru „Svēttapšana Baznīcas kopīgajā ceļā”.

Vebinārs katehētiem un draudžu pārstāvjiem

„Svēttapšana Baznīcas kopīgajā ceļā”

Svēttapšana ir kopīgi mērojams ceļš, ejams viens otram līdzās. (Gaudete et Exsultate, 141)

12. marts 2022. plkst. 9.00-16.00

Zoom platformā

RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” noslēdzošo vebināru „Svēttapšana Baznīcas kopīgajās ceļā”.

Seminārā tiks apskatītas četras savstarpēji saistītas tēmas.

Liturģija. „Dalīšanās Vārdā un kopīga Euharistijas svinēšana dara mūs brālīgākus un pakāpeniski pārveido par svētu un misionārisku kopienu”. (Gaudete et Exsultate, 142)

Jautājums par ciešanu jēgu. „Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu Viņa pēdās”. (1 Pēt 2,21)

Dialoga un izšķiršana metodika Baznīcas kopīgajā ceļā. „Izšķiršanās ved pie nemirstoša dzīvības avota”. (Gaudete et Exsultate, 170).

Mentalitātes maiņa draudzes dzīvē. Draudzes pastorālais modelis Siguldas draudzē. 10 gadu pieredze. „Saglabāsim gara degsmi, vairosim maigo un pacilājošo evaņģelizācijas prieku pat tad, kad ir jāsēj ar asarām”. (Evangelii Nuntiandi)

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti un citi draudžu pārstāvji.

Vebināra dalības maksa: 7.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Pieteikšanās vebināram līdz 10.03.2022. lolita_ergle@inbox.lv;

mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra saite: Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu

(elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”

LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16B, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 12.03.2022.

Vebināra programma

9.00-9.10 „Svētums kā ceļš, kas sniedz prieku.” Lolita Ērgle Mg.paed.

9.15-10.45 ”Liturģiskā katehēze. Liturģijas un katehēzes nešķiramība. ”Mihals Orlickis Dr.theol.

11.00-12.30 “Meklējot atbildi uz jautājumu par ciešanu jēgu. ”Andris Ševels MIC Dr.theol.

12.30 – 13.00 Pusdienas pārtraukums.

13.00-14.30 „Dialoga un izvērtēšanas vai izšķiršanas metodika Baznīcas kopīgajā ceļā.” Pauls Kļaviņš Dr.theol.

14.45 -16.00 „Mentalitātes maiņa draudzē. Kopīgas vīzijas par draudzi veidošana.” Rihards Rasnacis, Siguldas draudzes prāvests, Valmieras dekanāta dekāns.

Vebinārs katehētiem un draudžu pārstāvjiem

„Garīgs prieks būt Dieva tautai” ( Svētais tēvs Francisks)

„Jūs citkārt nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta.” (1 Pēt 2, 10).

29. janvāris 2022. plkst. 9.00-16.15

Zoom platformā

Kopīgi ejot sinodālo jeb Baznīcas kopīgo ceļu, RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru cikla katehētiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” 2. vebināru „Garīgs prieks būt Dieva tautai” (Svētais tēvs Francisks) 29.01.2022. Šoreiz tiks akcentēta ticīgo kopienas loma un atbildība katehētiskajā kalpojumā Baznīcā.

Vebināra mērķis: Padziļināt izpratni un sniegt praktiskus piemērus par ticīgo kopienas lomu un atbildību katehētiskajā kalpojumā Baznīcas kopīgajā ceļā..

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti un citi draudžu pārstāvji.

Vebināra dalības maksa: 7.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Pieteikšanās vebināram līdz 27.10.2022. lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra saite: Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu (elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”

LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16b, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 29.01.2022.

Vebināra programma

9.00-9.10 Ievads „Garīgs prieks būt Dieva tautai”. Lolita Ērgle Mg.paed.

9.15-10.45 Kopīgā atbildība par Baznīcu un katehēzi. Andris Ševels MIC Dr.theol.

11.00-12.30 Katehēzes kopienas dimensija. „Ticīgo liecība ir katehēzes pamats”. Mihals Orlickis Dr.theol.

12.30-13.00 Pusdienas pārtraukums.

13.00-14.30 Izpratne par Baznīcas katolisko dažādību kopībā, ņemot vērā iespēju piederēt dažādām grupām un ārējos ideoloģiskos iespaidus. Pauls Kļaviņš Dr.theol.

14.45 -16.15 Darbs ar jauniešiem „Celsimies un celsim!”. Anda Aleksandrova Bc.art.Lūdzam iepriekš apstiprināt dalību, aizpildot pieteikšanās anketu: ej.uz/LetonikasLasijumi


3. decembrī no plkst. 14.00 līdz 19.00 (attālināti) tiks organizēti kursi "Digitālās prasmes darbā ar jauniešiem".

Šīs prasmes noderēs ikdienas darbā gan priesteriem, gan katehētiem, gan jauniešu līderiem u.c., kas kalpo draudzēs un vēlas apgūt šīs zināšanas.

Vienkāršā un visiem saprotamā veidā, pievērsīsimies dažādiem tematiem:

1. Video zvana programmām un risinājumiem, uzvedības etiķetei.

2. Digitālie rīki, kas var palīdzēt attālinātajā darbā.

3. Spēles, ko izmantot darbā ar jauniešiem digitālajā vidē.

4. Materiāli, kurus var izmantot darbā ar jauniešiem (Sycamore, Tweeting with GOD)

Lektore: Velta Skolmeistere (Mg.sc.soc)

Apmācības tiek organizētas bez maksas.

Reģistrācijas saite apmācībām atrodas te: https://ej.uz/dpdaj

RARZI jauno studiju gadu sāk ar 27 jauniem studentiem un diviem jauniem docētājiem

Šodien 3. septembrī ar Svēto Misi svētā Franciska baznīcā plkst. 16.30. RARZI uzsāk jauno studiju gadu. Svēto Misi celebrēs RARZI moderators – arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc Svētās Mises tiks atvērts pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “Priecājieties un gavilējiet: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē ”.

Neraugoties uz pandēmijas laiku, šogad Institūtā iestājušies 27 studenti: 7- Bakalauri;, 9 – Maģistri un 10 – mūžizglītības programmā un viens students 3. kursā. Pateicība visiem bīskapiem, prāvestiem, RARZI absolventiem un esošajiem studentiem, kas pamudinājāt cilvēkus atsaukties Kristus aicinājumam - “iet dziļumā”, iepazīstot Baznīcas mācību, padziļinot savu ticības dzīvi un meklējot savu īpašo kalpojuma ceļu Baznīcā un sabiedrībā.

Šogad RARZI docētāju kolektīvam ir pievienojušies divi jauni docētāji – pr. Bartolomejs Sobieraiskis Dr. theol, kas ir speciālists Svētajos Rakstos, un pr. Mihals Orlickis Dr. theol., kas ir specializējies dogmatikas jomā. Par RARZI kapelānu ir nominēts pr. Toms Priedoliņš, kurš ir arī Latvijas Starpdiecēžu Garīgā semināra garīgais tēvs.

Tā kā RARZI gatavo cilvēkus, kas strādās ar jauniešiem un arī ar neaizsargātajām personām kā kapelāni, katehēti, pastorālie konsultanti, pedagogi, Institūtā maģistratūras programmā šogad tiks aprobēts jauns studiju kurss nepilngadīgo un neaizsargāto personu aizsardzībā, kas tika izstrādāts iepriekšējā gada laikā. 2021. maijā notika šai tēmai veltīta konference un izdots Baznīcas dokumentu krājums – “Viņiem pieder debesu valstība”.

Sekojot Baznīcas aicinājumam katoliskajām augstskolām un institūtiem nodrošināt studijas klātienē, RARZI uzsāks studijas 100% klātienē līdzīgi lielākajām Latvijas universitātēm.

Sirsnīgi aicinām visus studentus un docētājus kopīgiem spēkiem rūpēties par to, lai studijas RARZI pēc iespējas ilgāk notiktu klātienē. Covid – 19 pandēmija ir izjaukusi ierasto dzīves ritmu un mums nāksies sadzīvot ar šo realitāti. Pāvests Francisks 18. augusta video vēstījumā mūs aicināja būt uzmanīgiem vienam pret otru, nosaucot “vakcināciju par mīlestības zīmi pret savu tuvāko”.

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

Jauna grāmata

Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”

Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu.

Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.

Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā.

Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”.

Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.

Žanete Narkēviča

Vox Ecclesiae

Aktuālākie notikumi || Kalendārs