Notikumi

Aktuālākie notikumi || Kalendārs

2021/2022

studiju gada grafiks

I. semestris: 2021. gada 3. septembris – 2021. gada 31. janvāris

16. – 20. augusts: Dokumentu iesniegšana bakalaura, maģistra, un mūžizglītības programmās

20. augusts: pl. 15.00 iestājpārrunas visās studiju programmās2. septembris: Docētāju kopsapulce plkst. 10.00

3. septembris: Jaunā 2021./2020. studiju gada sākums, Svētā Mise plkst. 16.30

1. oktobris: RARZI aizbildnes ─ sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga svinības, Svētā Mise pl. 16.30

2. oktobris: RARZI studentu, docētāju un darbinieku rekolekcijas

21. oktobris: Bakalaura darbu aizstāvēšana (bakalaura darbs jānodod līdz 14. oktobrim)

25. novembris: Akadēmiskā bakalaura programmas noslēguma pārbaudījums – Atslēgvārdu eksāmens, dokumenti jānosūta uz Laterānu līdz 25. oktobrim.

17. decembris: Maģistra darbu priekšaizstāvēšana (maģistra darba un dokumentu nosūtīšana uz Laterānu līdz 27. decembrim)

18. decembris: Adventa pasākums

20. decembris – 6. janvāris: Ziemassvētku brīvdienas

27. janvāris: Noslēguma eksāmens profesionālajā maģistra programmā - maģistra darbu aizstāvēšana (maģistra darba iesniegšana recenzentiem - 20. janvāris).

II. semestris: (2022. gada 4. februāris – 2022. gada 30. jūnijs)

4. februāris (piektdiena): II. semestra nodarbību sākums visās studiju programmās

15. – 18. aprīlis: Lieldienu brīvdienas

14. maijs: RARZI un RTI studentu zinātniskā konference

17. jūnijs – Studiju gada noslēguma Svētā Mise, diplomu un apliecību izsniegšana

30. jūnijs – Studiju gada noslēgums