WinStudents

Informāciju par pārbaudījumu rezultātiem prasīt studiju daļas vadītājai Santai Purmalei studijudala@rarzi.lv,  +371 29145372