Mūžizglītība

Katoliskās teoloģijas pamatkurss

Interesentiem ar jebkura veida iepriekšējo izglītību, kas vēlas iegūt/nostiprināt pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā un iegūt vai pilnveidot prasmes un iemaņas katehētikā. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības notiks piektdienas vakaros un sestdienās 10 mēneši. Studiju maksa 400,00 € gadā vai 40 € mēnesī.