Klausītājs

Interesenti un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta. Mācību maksa ir atkarīga no apgūstamo kredītpunktu skaita. Samaksa par viena kredītpunkta apguvi 25.00