Bakalaura programma

·         Baccalaureato in Scienze Religiose

·         Kods: 43221

·         120 krp, 180 ECTS (viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba stundas)

·         Studiju ilgums nepilna laika klātienē - 3 gadi un 3 mēneši

·         Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā; Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu piektdienās no 17.30 līdz 20.50 un sestdienās no 9.00 līdz 16.15 RARZI lekciju telpās Rīgā Katoļu ielā 16B

Studiju maksa: 85.00 € mēnesī (10 mēneši gadā) (850.00 € gadā)