Dokumentu iesniegšana elektroniski uz e-pastu - rarzi@rarzi.lv līdz 1-.08.-12.08.2023.

Dokumentu iesniegšana klātienē no 22.-25. augustam no pl. 15-19, Rīgā, Katoļu ielā 16B 

Iestājpārrunas 25.08. no pl. 15.00 pēc grafika.