Dokumentu iesniegšana elektroniski uz e-pastu - trupskalne@rarzi.lv

Dokumentu iesniegšana no 16.-20. augustam no pl. 15-19, Katoļu ielā 16B, Rīga.