Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvaldes vadītājs:

Edgars Rassa

bakalaura studiju programmas 3.kursa students

bak2021rarzi@gmail.com

Studentu pašpārvaldes vadītāja sekretāre:

Vita Breda

bakalaura studiju programmas 3.kursa studente

e-pasts vita.breda@gmail.com

Studentu Pašpārvaldes Nolikums.pdf