RARZI kapelāns 

 

“Šodien Baznīca turpina to, ko nekad nav pārtraukusi darīt. Tā iesaka praktizēt garīgo pavadību ne tikai tiem, kas īpaši vēlas sekot Kungam, bet ikvienam kristietim, kurš vēlas atbildīgi izdzīvot kristības žēlastību, t.i., jaunu dzīvi Kristū.” Pāvests Benedikts XVI.

 

Garīgās pavadības mērķis ir veidot un kopt attiecības ar Dievu.

 

Būšu priecīgs veltīt laiku garīgām sarunām, garīgai pavadībai, grēksūdzei.

Esmu pieejams piektdienās pēc Svētās Mises.

Nepieciešamības gadījumā varam vienoties par tikšanos citā laikā.

 

Katru piektdienu svētā Franciska baznīcā plkst. 16:30 Svētā Mise

 lijā un augustā Svētās Mises nenotiek.


Kapelāns priesteris Toms Priedoliņš

e-pasts: pr.toms@gmail.com

10.05. Svētā Mises nenotiks