RARZI kapelāns

“Šodien Baznīca turpina to, ko nekad nav pārtraukusi darīt. Tā iesaka praktizēt garīgo pavadību ne tikai tiem, kas īpaši vēlas sekot Kungam, bet ikvienam kristietim, kurš vēlas atbildīgi izdzīvot kristības žēlastību, t.i., jaunu dzīvi Kristū.” Pāvests Benedikts XVI.

Garīgās pavadības mērķis ir veidot un kopt attiecības ar Dievu.

Būšu priecīgs veltīt laiku garīgām sarunām, garīgai pavadībai, grēksūdzei.

Esmu pieejams piektdienās pēc Svētās Mises RARZI kapelāna telpā.

Nepieciešamības gadījumā varam vienoties par tikšanos citā laikā.

Katru piektdienu svētā Franciska baznīcā plkst. 16:30 Svētā Mise RARZI studentiem, docētājiem, darbiniekiem.

lijā un augustā Svētās Mises pl. 16.30 nenotiek.

Kapelāns priesteris Toms Priedoliņš

+37124332895

e-pasts: pr.toms@gmail.com.


Responsorijs par mirušajiem

Pasargā mūs, Kungs un Dievs,

no pazušanas briesmām, Kad pienāks diena pastarā.

Tajā dienā sagrūs debess un zeme, kad atnāksi, lai tiesātu pasauli ar uguni.

Bailes pārņems grēcīgos un taisnīgo, kad būs jāiet Tavā priekšā saņemt pelnīto algu.

Tajā dienā sagrūs debess un zeme,

Pastardienā, tiesas dienā celsies jaunai dzīvei Dieva bērni.

Posts un briesmas nomāks grēciniekus,

Kad atnāksi, lai tiesātu pasauli ar uguni.

Mirušajiem piedod, Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, lai dzīve mūžīgā ir viņu alga.