RARZI Katehēzes metodiskie materiāli 

Katehēzes metodiskie materiāli.

    Metodisku materiālu bāzi studentiem, ētikas un kristīgās mācības skolotajiem un katehētiem (mācību līdzekļus, videoierakstus, attēlus u.c.).

·         Konsultācijas un pedagoģiski metodisku palīdzību studentiem, skolotājiem un katehētiem reliģijas pedagoģijā, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes metodikā.

·         Sadarbībā ar Latvijas bīskapu konferenci Centrs izstrādā un pilnveido katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus).

·         Centrs sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu līdzīga profila augstāko mācību iestāžu metodiskajiem centriem.

·         Centrs piedalās kristīgās mācības un ētikas standartu, mācību programmu un mācību līdzekļu izstrādē valsts skolām.

Baznīcas dokumenti un grāmatas par katehēzi

RARZI  Katehēzes centra metodiskie materiāli

Baznīcas dokumenti par ģimenes katehēzi (EN)

Grāmatas

·