Grāmatas katehēzei

Baznīcas dokumenti un grāmatas par katehēzi

1. Katoliskās Baznīcas Katehisms, Rīgas Metropolijas Kūrija. Rīga, 2000 (RARZI bibliotēka)

2. Paskāls Jerumanis, Katehēze, Rīgas Metropolijas Kūrija, 1991 (RARZI bibliotēka)

3.Pius XI, Christian Education of Youth (Divini Illius Magistri), 1929

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/

documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_en.html

4. Evangelii Nuntiandi, Apostolic Exhortation of Pope Paul VI on Evangelization in the Modern World, 1975

http://www.saint-mike.org/library/

papal_library/paulvi/exhortations/evangelii_nuntiandi.html

Pāvils VI “Sludināt Evaqņģēliju mūsu laikmeta cilvēkiem” (RARZI bibliotēka, skripts)

5. John Paul II, Catechesis in Our Time (Catechesi Tradendae), 1979 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae_en.html

6. Second Vatican Council, Declaration on Christian Education Gravissimim Educationis, 1965 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_en.html

Vatikāna II Koncils Deklarācija par kristīgo audzināšanu, (Preambula ), Reliģijas Zinātņu Augstskola  (RARZI bibliotēka, skripts)

7. Sacred Congregation for the Clergy, General Catechetical Directory,1971 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_11041971_gcat_en.html

8. Sacred Congregation for Catholic Education: The Catholic School, 1977 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_en.html

9. Sacred Congregation for Catholic Education: The Religious Dimension of Education in a Catholic School: Guidelines for Reflection and Renewal, Veritas, 1988 (RARZI bibliotēka)

10. Kelly, Francis D., The Mystery We Proclaim: Catechesis at the Third Millenium, Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor, 1993 (Katehēzes centrs)

11. Jean Lebon, How to Understand  the Liturgy, Les Editions du Cerf, 1986 (Katehēzes centrs)

12. Jean Noel Bezancon, Philippe Ferlay, Jean Marie Onfray, How to Understand  the Creed, Les Editions du Cerf, 1987 (Katehēzes centrs)

13. Beguerie, Philippe, How to understand the sacraments, Les Edition du Cerf, 1989 (Katehēzes centrs)

14. Sofia Cavalletti, The Religious Potential Of The Child, Sofia Cavalletti, Liturgy Training Publications,1992 ((Katehēzes centrs)


Lēnes Meijere-Skumanc grāmatas 

Četri stāsti autores  Lēnes Meijere-Skumanca kurus izvēlējusies no savas grāmatas "Anna un Sebastjans" un atļāvusi izmantot publicēšanai RARZI mājas lapā, savukārt t. Jakobs organizēja Dinas Ābeles ilustrācijas.