Resursu pieejamība saite uz elektronisko katalogu

Datu bāzes

EBSCO ir daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ietverti žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c. EBSCO datubāzes var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu.

EBSCO datu bāzes paketē Academic Search Premier ietilpst daudznozaru pilnu tekstu datu bāze (humanitārās un sociālās zinātnes, izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, teoloģija, politika, fizika, ķīmija, datorzinātne, medicīna u.c.). Tajā iekļauti 8500 periodisko izdevumu pilnteksti, tajā skaitā 7300 zinātniski recenzētu žurnālu (peer-reviewed). Papildus pilniem tekstiem datubāze piedāvā anotācijas no vairāk kā 12500 žurnāliem un kopumā gandrīz 13200 publikācijas, ieskaitot monogrāfijas, referātus, konferenču materiālus u.c.

Ir iespējas tulkot publikācijas no angļu val. uz vācu, itāļu, franču u.c. valodām.

Vairāk par EBSCO datu bāzi:

·         EBSCO resources for all subjects

·         Информационные ресурсы EBSCO


Piekļuve EBSCO datu bāzei nodrošināta caur tiešsaisti: http://search.ebscohost.com

Linki dažādām EBSCO datu bāzes prezentācijām YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/watch?v=DZKnwtRCWyE


Resursu izmantošanas video pamācība latviešu valodā:

https://www.youtube.com/watch?v=v6i7Ja4MPEI

· Searching all resources thru multisearch service EDS:

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-Discovery-Service-Tutorial?language=en_US