Kopēšanas, skenēšanas cenas

  • Kopēšana: 1 lpp./0.05 €

  • Izdruka 1 lpp./0.07 € divpusējā druka 0.14 €

  • Skenēšana 1 lpp./0.07