Duc in altum!

Izglītojošs radio raidījums

Īpašs pastorālās darbības virziens ir bijis RARZI sadarbība ar Radio Marija Latvija, kas uzsāka skanējumu Latvijas ēterā 2015. gada 8. decembrī. Jau 2016. gada 11. janvārī, atsaucoties Radio Marija Latvija aicinājumam par brīvprātīgo līdzdalību programmas veidošanā radio darbības sākumā, RARZI nodrošināja stundu garu iknedēļas augstskolas raidījumu Duc in altum! 2016. gada pavasara un rudens sezonā raidījumus gatavoja un ēterā vadīja teoloģijas profesore Baiba Brūdere un filozofijas profesore Māra Kiope.

 Raidījumos tika risināti plaša spektra pastorāli jautājumi: par prāta, gribas audzināšanu, garīgo cīņu, Baznīcas maģistērija jautājumiem, Svētā Gara vadību, lūgšanu dzīvi, svēto piemēriem, liturģiskā laika aktualitātēm u.c. Pirmās sezonas noslēgumā raidījums Duc in altum! tika atzīts par klausītāko un labāko Radio Marija Latvija raidījumu. Laikā no 2016. līdz 2017. gada jūnijam profesores B. Brūdere un M. Kiope sagatavoja un Radio Marija komunicēja 46 raidījumus. Sākot ar 2017. Gada rudens sezonu līdz 2019. gadam raidījums skanēja ēterā katru otro nedēļu, un to vadīja RARZI studenti Solveiga Gulau un Arsēnijs Haitins, izvēloties formātu, kad studijā uzaicināja viesoties RARZI un RTI docētājus, kas plašāku sabiedrību iepazīstināja ar dažādu teoloģijas nozaru atsevišķiem jautājumiem.

Ir pieejami pirmie Duc in altum raidījumi (2008. gads),  ko vadīja RARZI absolvente Egita Pavlovska un students Martiņš Krūklis. 

Raidījumos runā par encikliku Spe salvi un Baznīcas sociālo mācību . Uz radio raidījumu tika aicināti RARZI mācībspēki, kā  RARZI direktors pr. Zbigņevs Stankevič un RARZI profesori - pr. Pauls Kļaviņš un Baiba Brūdere.