Darba laiks

 Darba laiks: piektdienās 17.00-19.15; sestdienās 8.30-14.00; ceturtdienās

17.00-19.00; sarunājot individuāli – iespēju robežās

 Grāmatas tiek izdotas uz divām nedēļām (parasti)

 Droši rakstiet uz e-pastu: biblioteka@rarzi.lv; telefona numurs  + 37124332919 

 Kopēšana: 0,05 EUR/lapa; izdruka: 0,07 EUR/lapa, abpusējā 0,14 EUR

 Nāciet uz lasītavu!

 Ir iespējams iegādāties grāmatas un vairākus skriptus jeb nodarbību materiālus

 Sakarā ar bibliotēkas attīstību mācību gada laikā ir iespējamas izmaiņas – par

tām tiks ziņots!

Adrese: Katoļu iela 18 2. stāvs