Akreditācija

Studiju programmu akreditācija

RARZI īstenotā studiju virziena "Reliģija un teoloģija" akreditācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt uz 6 gadiem Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu „Reliģija un teoloģija” (sk. Prot. Nr. 5, 6.1. §). Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)