Akreditācija

Studiju programmu akreditācija

RARZI īstenotā studiju virziena "Reliģija un teoloģija" akreditācija

Studiju kvalitātes komisija 2024. gada 28. februāra sēdē ir nolēmusi akreditēt uz 6 gadiem Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu „Reliģija un teoloģija” (sk. Nr. 2024/10-A). Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija un teoloģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā un teoloģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija un teoloģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un teoloģijā, un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

Akreditācijas termiņa pagarinājums

Pašvērtējuma ziņojums

Pasv_zin_2279_LV_v2_modified.pdf
Self_evaluation_2279_EN_v2_modified.pdf