Docētāji

Žanete Narkēviča

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

e-pasts: narkevica@rarzi.lv

Filozofiskā antropoloģija
Ētika

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Dr. theol.

RARZI moderators

e-pasts: zbig@catholic.lv

Baiba Brūdere

Dr. theol.

Profesore

e-pasts: b.brudere@rarzi.lv

Dogmatika
Seminārs dogmatikā
Seminārs teoloģijas metodoloģijā
Speckurss dogmatikā
Garīgās dzīves teoloģija II
Garīgā vadība un līdzgaitniecība
Garīgās dzīves noslēpums

Māra Kiope

Dr. phil.

Profesore

e-pasts: m.kiope@rarzi.lv

marakiope@apollo.lv

Gnozeoloģija
Metafizika
Filozofijas vēsture
Ievads kristīgajā filozofijā
Patiesības problēma mūsdienu filozofijā Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

pr. Andris Marija Jerumanis

Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju dialogs
Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā

Inese Augškalne

Dr. paed.

Asociētā profesore

e-pasts: inkalne@rarzi.lv

Pasaules reliģiju vēsture

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā

māsa Klāra PIJ,

Skaidrīte Kalvāne

Dr. philol.

Profesore

e-pasts: s.kalvane@rarzi.lv

Kultūras vēsture

Latvijas kultūras vēsture

māsa Sofija, Irēna Ošmjanska

Dr. theol.

Asoc.prof.

e-pasts: i.osmjanska@rarzi.lv

Morālteoloģija

Speckurss morālteoloģijā

māsa Ieva Inese Lietaviete

Mg. psych.

Lektore

e-pasts: i.lietaviete@rarzi.lv

Reliģijas psiholoģija

Pastorālpsihologija

Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

bīskaps Andris Kravalis

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: krandris@gmail.com

Pastorālteoloģija

Garīgā vadība un līdzgaitniecība

priesteris Andris Priede

Dr. hist.eccl.

Viesdocents

e-pasts: priedea@inbox.lv

Baznīcas vēsture un patroloģija

Kristīgā māksla

priesteris Pauls Kļaviņš

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: harisime inbox.lv

Jaunās Derības ekseģēze

Dogmatika

Baznīcas sociālā mācība

Pastorālteoloģija II

Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā

priesteris Modris Lācis

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: pr_modris @ inbox.lv

Dogmatika


priesteris Imants Medveckis

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: i.medveckis@rarzi.lv

Morālteoloģijas pastorālie aspekti

Seminārs morālteoloģijā

priesteris Edgars Cakuls

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: edgars.cakuls@gmail.com

Teodiceja

priesteris Marcins Vozņaks

Lic. theol.

Lektors

marcin2@inbox.lv

Garīgās dzīves teoloģijatēvs Sergejs Ivanovs OP

Dr. theol.

docents

e-pasts:

Katehētika

Dominikāņu garīgums


priesteris Kārlis Miķelsons

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: karlismikelsons@hotmail.com

Liturģika

Jānis Priede

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: j.priede@rarzi.lv

Ievads Bībeles ekseģēze

Vecās Derības ekseģēze


Lolita Ērgle

Mg.rel.paed.

Lektore

e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv

Reliģijas pedagoģija

diakons Valdis Francis Plenne

Mg. hist.

Lektors

e-pasts: v.f.plenne@rarzi.lv

Latvijas Baznīcas vēsture

Ingrīda Lisenkova

Dr. theol.

Docente

e-pasts:

ingrida.puce@gmail.com

Reliģijas socioloģija un komunikācija

Pastorālā darba komunikācijas aspekti

Ingrīda Trups-Kalne

Dr. psych.

Asoc. Prof.

e-pasts: trupskalne@rarzi.lv

Psiholoģija

Fizioloģija un psihosomatika

Attīstības psiholoģija

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā


Jānis Evertovskis

Dr. theol.

Vieslektors

e-pasts: janis.evertovskis@gmail.com

Morālteoloģija

Jānis Iljins

Mg.sc.comp.

Vieslektors

e-pasts: janis.iljins@di.lv

Datorzinības

Gatis Līdums

Dr.theol.

Pasniedzējs

e-pasts: gatis.lidums@gmail.com

Pastorālā konsultēšana

Seminārs pastorālajā konsultēšanā

priesteris Mihals Orlickis

Dr.theol.

Pasniedzējs

e-pasts:

orlickimichal@gmail.com

dogmatika

priesteris Juris Jalinskis

Dr. iur.can.

Viesprofesors

e-pasts: iusjuris@inbox.lv

Kanoniskās tiesības

Daina Žurilo

Mg. psych.

Vieslektore

e-pasts: d.zurilo@rarzi.lv

Ģimenes pastorālpsiholoģija

priesteris Andris Ševels

Dr. theol.

Docents

e-pasts: andmic@inbox.lv

Dogmatikas pastorālie aspekti

Valērijs Kudrjavcevs OESSH

Mg. sc. rel.

Lektors

e-pasts: v.kudrjavcevs@rarzi.lv

Ievads senebreju valodā

priesteris Sobierajskis Bartolomejs

Dr. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: ks.b.sobierajski@gmail.com

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija


Lauma Terēze Lapa

Mg. philol.

Vieslektore

e-pasts: peregrin.dei@gmail.com

Modernās valodas/angļu valoda

Jānis Plaudis

Mg. philol.

Vieslektors

e-pasts: glossa@inbox.lv

Ievads sengrieķu valodā

Ievads latīņu valodā

priesteris Mihails Volohovs

Lic. theol.

Pasniedzējs

e-pasts: m.volohovs@rarzi.lv

Baznīcas vēsture un patroloģija

Līga Roķe-Reimate

Mg. psych.

Pasniedzēja

e-pasts: l.roke@rarzi.lv

Personības teorijas konsultēšanā