Docētāji

Žanete Narkēviča 

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

e-pasts: narkevica@rarzi.lv 

Filozofiskā antropoloģija
Ētika

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs 

Dr. theol.

RARZI moderators 

e-pasts: zbig@catholic.lv 

Baiba Brūdere

Dr. theol.

Profesore

e-pasts: baiba.brudere@gmail.com 

Dogmatika
Seminārs dogmatikā
Seminārs teoloģijas metodoloģijā
Speckurss dogmatikā

Seminārs garīgās dzīves teoloģijā
Garīgās dzīves teoloģija II
Garīgā vadība un līdzgaitniecība
Garīgās dzīves noslēpums

Māra Kiope

Dr. phil.

Profesore

e-pasts: m.kiope@rarzi.lv

marakiope@apollo.lv

Gnozeoloģija
Metafizika
Filozofijas vēsture
Ievads kristīgajā filozofijā
Patiesības problēma mūsdienu filozofijā Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

pr. Andris Marija Jerumanis 

Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā

Inese Augškalne

Mg. hist., Dr. paed. 

Asociētā profesore 

e-pasts: inkalne@rarzi.lv 

Pasaules reliģiju vēsture 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā 

māsa Klāra PIJ,

 Skaidrīte Kalvāne

Dr. philol.

Profesore

e-pasts: s.kalvane@rarzi.lv 

Kultūras vēsture

Latvijas kultūras vēsture

māsa Sofija, 

Irēna Ošmjanska

Dr. theol.

Asoc.prof.

e-pasts: i.osmjanska@rarzi.lv 

Morālteoloģija

Ingrīda Trups-Kalne

Dr. psych.

 Asoc. Prof. 

e-pasts: trupskalne@rarzi.lv

Psiholoģija

Fizioloģija un psihosomatika  

Attīstības psiholoģija 

Sociālā psiholoģija 

Zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā    

priesteris Imants Medveckis

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: i.medveckis@rarzi.lv 

Morālteoloģijas pastorālie aspekti

Seminārs morālteoloģijā

priesteris Kārlis Miķelsons

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: karlismikelsons@hotmail.com

Liturģika

Ingrīda Lisenkova

Dr. theol.

Docente

e-pasts: ingrida.puce@gmail.com 

Mūsdienu sabiedrības komunikatīvie izaicinājumi 

Lolita Ērgle

Mg.rel.paed.

Lektore

e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv

Reliģijas pedagoģija 

Reliģijas pedagoģija II

Katehētika 

priesteris Mihails Volohovs

Lic. theol.

Lektors

e-pasts: m.volohovs@rarzi.lv 

Baznīcas vēsture un patroloģija

priesteris Marcins Vozņaks

Lic. theol.

Lektors

marcin2@inbox.lv 

Garīgās dzīves teoloģijaJānis Evertovskis

Dr. theol.

Lektors

e-pasts: janis.evertovskis@gmail.com 

Morālteoloģija

Jānis Iljins

Mg.sc.comp.

Lektors

e-pasts: janis.iljins@di.lv 

Informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā 

priesteris Andris Ševels

Dr. theol.

Docents

e-pasts: andmic@inbox.lv  

Dogmatikas pastorālie aspekti

diakons Valdis Francis Plenne

Mg. hist.

Lektors

e-pasts: v.f.plenne@rarzi.lv 

Latvijas Baznīcas vēsture

Johanna Laue m. Hanna

Mg. theol.

Vieslektore

Dominikāņu garīgums

Inkulturācija - tās pēdas kristīgajā mākslā un tās izpratne Baznīcas mācībā  

priesteris Jānis Priede

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: j.priede@rarzi.lv 

Ievads Bībeles ekseģēze

Vecās Derības ekseģēze

bīskaps Andris Kravalis

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: krandris@gmail.com  

Pastorālteoloģija

Garīgā vadība un līdzgaitniecība

priesteris Andris Priede

Dr. hist.eccl.

Viesdocents

e-pasts: priedea@inbox.lv 

Baznīcas vēsture un patroloģija

priesteris Pauls Kļaviņš

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: harisime@inbox.lv 

Jaunās Derības ekseģēze

Dogmatika

Baznīcas sociālā mācība

priesteris Modris Lācis

Dr. theol.

Viesprofesors

e-pasts: pr_modris@inbox.lv 

Dogmatika

Pastorālteoloģija II

mācītājs Edgars Mažis

Mg.theol.

Vieslektors

e-pasts: edgars.mazis@gmail.com 

Pastorālā konsultēšana

priesteris Mihals Orlickis 

Dr.theol. 

Vieslektors

e-pasts:

orlickimichal@gmail.com 

Dogmatika 

priesteris Juris Jalinskis

Dr. iur.can.

Viesprofesors

e-pasts: iusjuris@inbox.lv 

j.jalinskis@rarzi.lv 

Kanoniskās tiesības

Daina Žurilo

Mg. psych.

Vieslektore

e-pasts: zurilodaina@gmail.com 

Ģimenes pastorālpsiholoģija 

Pastorālpsiholoģija 

Ivars Bauls

 Mg. theol.

Vieslektors

e-pasts: ivars.bauls@gmail.com 

Reliģijas psiholoģija

Valērijs Kudrjavcevs OESSH

Mg. sc. rel.

Vieslektors

e-pasts:  v.kudrjavcevs@rarzi.lv 

Ievads senebreju valodā  

priesteris Sobierajskis Bartolomejs 

Dr. theol.

Vieslektors

e-pasts: ks.b.sobierajski@gmail.com 

Bībeles teoloģija un Bībeles interpretācija  


priesteris Edgars Cakuls

Lic. theol.

Vieslektors

e-pasts: edgars.cakuls@gmail.com  

Teodiceja

Jānis Plaudis

Mg. philol.

Vieslektors

e-pasts: glossa@inbox.lv 

Ievads sengrieķu valodā

Ievads latīņu valodā

Līga Roķe-Reimate

Mg. psych.

Vieslektore

e-pasts: liga.roke@gmail.com 

Personības teorijas konsultēšanā

Klīniskā psiholoģija

Anastasija Sapogova

Vieslektore

e-pasts:  

Modernās valodas/angļu valoda

Aivars Mednis

Mg.sc.ing., Mg.paed. 

Vieslektors

e-pasts:  aimed@inbox.lv 

Civilā aizsardzība