Administratīvais personāls

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs 

Dr. theol.

RARZI moderators 

zbig@catholic.lv 

Žanete Narkēviča 

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

narkevica@rarzi.lv

+37124332900 

Inese Augškalne

projektu vadītāja 

inkalne@rarzi.lv 

+37124332901 

Liene Martuzāne

referente - biroja administratore 

l.martuzane@rarzi.lv

+37124332902 

Santa Purmale

studiju daļas vadītāja

 +371 29145372