Administratīvais personāls

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Dr. theol.

RARZI moderators

zbig@catholic.lv

Žanete Narkēviča

Dr. phil.

Profesore, RARZI direktore

narkevica@rarzi.lv

+37124332900

Inese Augškalne

Dr. paed.

Asociētā profesore, Vicedirektore

inkalne@rarzi.lv

+37124332901

Ingrīda Trups-Kalne

Dr. psych.

Asociētā profesore, studiju programmas direktore

trupskalne@rarzi.lv

+37129745440

Valērijs Kudrjavcevs OESSH

Mg. sc. rel.

Metodiķis

v.kudrjavcevs@rarzi.lv

+37124332892

Līga Sprīvule

Grāmatvede

liga-liga@inbox.lv

+37124332893Liene Martuzāne

sekretāre - lietvede

l.martuzane@rarzi.lv

+37124332902

Lolita Ērgle

Mg.rel.paed.

RARZI Katehēzes centra vadītāja

lolita_ergle@inbox.lv

+37129527064