Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Starptautiska un starpdisciplināra konference

“Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”

Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ielūdz jūs uz starptautisko konferenci “Cilvēks un sabiedrība: ceļā uz kopīgo labumu”, kas notiks sestdien, 8. oktobrī. Uz konferenci ir aicināti viesi no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas. Tajā ņems dalību arī abu katolisko augstskolu profesori. Konferences pirmā daļa notiks Vecrīgā, Mazās Ģildes konferenču zālē (Amatu 6) laikā no 10.00- 13.00. Reģistrācija – no 9.30 – 9.55. Savukārt otrā daļa norisināsies RARZI un RTI telpās – sv. Akvīnas Toma auditorijā (Katoļu 16 B) laikā no 15.00 – 18.00.

2019. gadā klajā nāca “Katoliskās Baznīcas sociālās mācības kompendija” latviešu izdevums latviešu, ko Latvijas Universitātē svinīgi atvēra Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts V.Em. kardināls Pīters Turksons.

Savā uzrunā kardināls norādīja uz Baznīcas sociālās mācības lielo potenciālu priekš mūsdienu sabiedrības, jo tā ir spēcīgs un pārliecinošs rīks, ar kuru ir iespējams stāties pretī tā sauktajai ‘nāves kultūrai’, individuālismam, atsvešinātībai, nošķirtībai un noslēgtai sabiedrībai. Baznīcas sociālā mācība atklāj veidu kā stiprināt dialoga kultūru mūsu ceļā uz integrālā humānisma un solidaritātes ideālu. Tā mudina uzņemties atbildību un līdzdarboties ‘mīlestības civilizācijas’ veidošanā.

Tādējādi konferences mērķis ir atklāt Baznīcas sociālās mācības potenciālu, pārdomājot personas brīvības un cieņas, kopīga labuma, subsidiaritātes pamatus no dažādu disciplīnu – filozofija, teoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, bioētikas, jurisprudences, ekonomikas, politoloģijas- perspektīvas. Šodien, kad miers un Eiropas civilizācijas un kultūras cilvēciskās vērtības ir apdraudētas, it īpaši ar karu Ukrainā, mēs varam vaicāt, kāds varētu būt Baznīcas Sociālās mācības pienesums antropoloģiskajam izaicinājumam mūsdienu pasaulē.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

17. septembrī mazs pulciņš sanāca kopā uz rekolekcijām Līvbērzē, ko vadīja pr. Mihails. Tikšanās iesākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, lai tiktos ar Jēzu, pārdomātu Svēto Rakstu vārdu un būtu sadraudzībā vienam ar otru nesteidzīgā gaisotnē.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

MĀJAS LAPA ATRODAs IZSTRĀDES STADIJĀ!

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija" Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades


Jauna grāmata Pāvesta Franciska Apustuliskais pamudinājums “GAUDETE ET EXULTATE – PRIECĀJIETIES UN GAVILĒJIET: par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē”  Izdevniecība Vox Ecclesiae laidusi klajā pāvesta Franciska Apustuliskā pamudinājuma “Priecājieties un gavilējiet” latviešu izdevumu. Šodien 3. septembrī svētā Franciska baznīcā pēc Svētās Mises plkst. 16.30 arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atvērs šo grāmatu. Tā ir domāta visiem, kas tiecas pēc svētuma un meklē jēgpilnas un piepildītas dzīves iespēju.  Latviešu izdevumu sagatavoja: tulkotājs – pr. Mihails Volohovs; redaktors – Arturs Hansons; māksliniece – Līga Krēže. Grāmatu ievada bīskapa Andra Kravaļa priekšvārds. Savukārt noslēgumā varam pr. Andra Marijas Jerumaņa sarakstīto pēcvārdu “PRIEKS, SVĒTUMS UN EVAŅĢELIZĀCIJA”, kas skaidro šī darba nozīmi mūsu garīgās pilnveides ceļā. Grāmatas vāka noformējumā izmantota svētīgā Fra Andželiko gleznas “Pastarā tiesa” fragments “Paradīze”. Šodien grāmatas prezentācijas dienā tā būs nopērkama par īpašu cenu – 5 Eiro. Turpmāk to varēs iegādāties ar Kala rakstu mājaslapas starpniecību un lielāko draudžu grāmatu galdos.  Žanete Narkēviča Vox EcclesiaeCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf

Partneri