Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Semināra programma

23.03.2024. Sestdiena

 

9.00 Reģistrēšanās un rīta kafija

 

9.30-10.15 Vecās Derības Euharistijas pirmsākumi. Pr. Mihals Olrickis, Dr.theol.

 

10.25-11.10 Euharistijas loma daudzbērnu ģimenē – laulāto attiecībās un ticības tālāknodošanas bērniem procesā. Francisko un Marija Nunjes (Núñez) no Spānijas

 

11.20-12.20 Svētā Mise

 

12.25-13.00 Pusdienas

 

13.00 – 14.30 Kā garīgi izdzīvot Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis). Pr. Andris Ševels MIC, Dr.theol., pr. Mihals Olrickis, Dr.theol., Sergejs Saprikins, Rīgas sv. Alberta draudzes katehēts

 

14.45- 16.15 Kā Euharistija izgaismo mūsdienu situāciju pasaulē. Pr. Andris Marijas Jerumanis, Dr.theol.

 

16.15-17.00 Pārdomas un pārrunas pie kafijas tases.

„Garīgais impulss 12”.

Pēc ilgāka laika posma Rīgas Augstākais reliģijas institūts aicina katehētus, priesterus un ikvienu interesentu piedalīties seminārā „Garīgais impulss 12”. Tā kā seminārs notiek Lielās nedēļas priekšvakarā, seminārā akcentēsim EUHARISTIJAS lomu ģimenes, Baznīcas un sabiedrības dzīvē, kā arī pārdomāsim Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis) dziļāko jēgu un nozīmi.

 

Semināra mērķis: Iedziļināties un pārdomāt EUHARISTIJAS lomu ģimenes, Baznīcas un sabiedrības dzīvē. Sagatavoties Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis) pārdomātai un auglīgai dalībai un svinēšanai.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūts.

Semināra mērķauditorija: Katehēti, priesteri un laji.

Semināra norises laiks: 23.03.2024. plkst.9.00-17.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16b, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā

Pieteikšanās semināram līdz 18.03.2024.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 12 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

 

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16B, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Maksājuma mērķis: Dalības maksa Garīgais Impulss 12

 

RML raidījumā "Kafijas pauze" par RARZI vēsturi kopā ar prof. pr. Andri  Marija Jerumani un studentu Raimondu Garo. 

Adventa sadraudzības pasākuma foto mirkļi.

Egīls Purviņš dalās par  savu liecību-stāstu, par garo studiju ceļu un Dieva nenogurstošo vadību.

Filma ir stāsts par kapelānu darbu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Mūsdienās slimnīcas darbība vairs nav iedomājama bez slimnīcas kapelānu atbalsta . Idejas iniciatore ir Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse. 

RARZI Adventa pasākuma programma

2023. gada 27. novembrī par Teoloģijas fakultātes dekānu tika iecelts prof. mons. Angelo Lameri, bet par Teoloģijas fakultātes prodekānu - prof. mons. Luidži Mišele de Palma.

Laterāna Pontifikālajā universitātē 29. novembrī notika konference par godu 250. gadadienai, kuru apmeklēja RARZI pārstāvis profesors  pr.  Modris Lācis. 

Prof. pr. Modris Lācis arī tikās ar jauno dekānu prof. mons. Angelo Lameri.

23. novembrī bakalaura grādu reliģijā un teoloģija ieguva 4 studenti.

26. oktobrī pie mums ciemojās Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolotāji, piedzīvojot  rekolekciju dienu ko vadīja pr. Ivars SJ, un stāstīja par Svētās Mises nozīmi.

19. oktobrī RARZI notika bakalaura darbu aizstāvēšana.

Rarzi septembra rekolekciju foto mirkļi.

Katram cilvēkam ir nepieciešams "centrs", patiesības un labestības avots, no kura smelties ikdienas dzīves un darba plūsmā. Katram no mums, kad viņš uz mirkli apstājas klusumā, ir nepieciešams sajust ne tikai savas sirds pukstus, bet daudz dziļāk – ar ticības maņām uztveramas un vēl reālākas uzticamas klātbūtnes pukstēšanu: Kristus, pasaules sirds, klātbūtni.

Pāvests Benedikts XVI

 Šogad ar 1. septembri RARZI studiju sākums ir uzsācies rosīgi, ar patīkamu satraukumu un prieku atkal tikties.

RARZI viesojās Aglonas svētkos, ar skaistu katehēzi gan izglītojošu grāmatu klāstu. 

16. jūnijā noslēdzās studiju gads ar diplomu izsniegšanu pēc svētku Svētās Mises, kuru celebrēja bīskaps Andris Kravalis.

Grāmatas  LIECINIEKS Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu atvēršanas svētku foto mirkļi.

Iznākusi grāmata

 LIECINIEKS. 

Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu

Aicinām uz jaunas grāmatas “LIECINIEKS: Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu” atvēršanas svētkiem sestdien, 

10. jūnijā, RARZI telpās Katoļu ielā 16B. Svētkus ievadīs Svētā Mise, ko Garīgā Semināra kapelā plkst. 10.00 svinēs pr. Andžejs Lapinskis. Tai sekos grāmatas atvēršana docētāju telpā. 


RARZI izdotā grāmata ir vairāku gadu kopdarbs ar RARZI un RTI teologiem un darba grupu, kas sākotnēji izstrādāja Iestiprināšanas sakramenta mācību līdzekļa programmu, ko apstiprināja Latvijas Bīskapu konference. Savukārt Latvijas katoliskās teoloģijas dažādu disciplīnu speciālistu sagatavotie raksti par Iestiprināšanas sakramentu jau pirms kāda laika tika izdoti zinātniskā žurnālā “Terra Mariana”. 

Jaunās grāmatas “Liecinieks” teksta autore ir Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane. Grāmatas krāsaino un oriģinālo māksliniecisko noformējumu veidojusi Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente māksliniece Aleksandra Runde. Grāmatas pēcvārdu sarakstījis arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurā viņš izsaka cerību, ka ‘šis mācību līdzeklis kļūs par neaizstājamu palīgu sagatavošanās ceļā pirms Iestiprināšanas jeb Svētā Gara zīmoga sakramenta

saņemšanas ’. Grāmata iznākusi ar Bonifatius Werk fonda atbalstu.


​Visi laipni gaidīti!

P. S.  Atvēršanas svētkos grāmatu varēs iegādāties par īpašu cenu - 12 Eiro.

Foto mirkļi no Starptautiskās un Ekumeniskās konferences  - Gara Ekoloģija 

Sestdien, 13. maijā RARZI telpās notiks  STARPTAUTISKA UN EKUMENISKA KONFERENCE "GARA EKOLOĢIJA” 

Organizē: Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Lutera Akadēmija

Reģistrācijas saite https://forms.gle/S9Sqy9jxnbu4zKtNA 

GaraEkoloģija_Programma9.05.pdf

"Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes."  (Mt 4,4)

RARZI Gavēņa laika rekolekcijas Kuldīgā

26. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana.

Aija  Avotiņa aizstāvēja darbu ar nosaukumu -  "Mariāniskā garīguma formācija “Radio Marija Latvija” raidījumos"  un Ieva  Pudža  ar darbu -  Garīgā līdzgaitniecība pēc laulības izjukšanas un šķiršanās pamatojoties uz Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades
Sadarbības līguma noslēgšana ar Lutera Akadēmiju.

FacebookYouTube