Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

RARZI bibliotēkas darba laiks vasaras mēnešos

Pr: slēgts

Ot-Tr: 9:30-16:30

Ce-Pk: 13:30-19:30

Se: 10:00-17:00

23.07 (Ot)  – 27.07 (Se): slēgts

30.07 (Ot) – 03.08 (Se): slēgts

08.08 (Ce) – 09.08 (Pk): slēgts

13.08 (Ot) - 17.08 (Se): slēgts

Jautājumu gadījumā zvaniet (24332919) vai rakstiet (biblioteka@rarzi.lv)!

Patīkamu vasaru un jauku atpūtu!

RARZI studiju gada noslēgums foto mirkļos!

Pirmdien, 17. jūnijā RARZI padome ievēlēja pr. Modri Lāci par RARZI direktoru. Vēl ir nepieciešams Laterāna Pontifikālās Universitātes apstiprinājums un nomināts jaunajam direktoram, lai process būtu pilnībā pabeigts. Līdzšinējās direktores Žanetes Narkēvičas nomināts ir spēkā līdz 2024. gada oktobrim. Viņa šajā amatā bija divus ievēlēšanas periodus – desmit gadus, kas ir maksimālais RARZI statūtos noteiktais laiks. Šajā pārejas posmā pr. Modris Lācis pildīs vice - direktora pienākumus.

Pr. Modris Lācis ir ilggadējs abu katolisko augstskolu – Rīgas Teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta – profesors, kur docē fundamentālteoloģijas, katehisma, mākslas vēstures, radīšanas un Trīsvienības teoloģijas, metodoloģijas un metafizikas kursus.

Prof. Modris Lācis ir ieguvis sakrālās teoloģijas doktora grādu Fribūras Universitātē (Šveice), aizstāvot promocijas darbu “Atbildība un tuvums: ontoloģija un rīcība sabiedriskā kontekstā Emanuela Levina darbos”.

Profesors Modris Lācis ir grāmatas “Kristus dievišķība-cilvēcība kā sociālā procesa pamats” (La Divino-Humanité Du Christ Comme Fondement Du Processus Social )autors, daudzu starptautisku konferenču dalībnieks. Viņš aktīvi līdzdarbojās Vatikāna II Koncila dokumentu un Katoliskās Baznīcas sociālās mācības latviešu izdevumu izstrādē kā arī teoloģisku darbu un Baznīcas dokumentu zinātniskajā redakcijā. Tāpat pr. Modris Lācis daudzu gadu garumā ir veicis RARZI un RTI zinātnisko darbu vadīšanu un recenzēšanu. 

Katehēzes seminārs: IEIET MĪLESTĪBAS DIALOGĀ AR DZĪVO DIEVU

27.-30.jūnijs 2024

Ticības tālāknodošanas teologālā metode, katehēzei ar bērniem (5 - 11 gadi) programma

27.06. Ceturtdiena

17.00-18.00 Reģistrācija. Kafijas/tējas galds.

18.00 Sv. Mise.

19.00 – 20.30 Semināra ievadnodarbība. «Dodieties dziļumā, un izmetiet tīklus zvejai!»

 

28.06. Piektdiena

8.30-9.00 Brokastis.

9.00 Prezentācija: «Atklāt Dieva Mīlestību».

10.00 Klusā lūgšana – Adorācija.

10.45 Darbs grupās : Kas ir katehēzes mērķis?

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

11.45 Pauze.

12.00 Sv. Mise. Kapelā.

13.00 Pusdienas.

14.00 Praktiskā nodarbība:

Dzīvot katehēzes tikšanos: radīšana.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

15.30 Pauze.

16.00 Pedagoģiskā nodarbība.

Katehēzes nodarbības būtiskie punkti: prezentācija.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

7.00 Pauze

17.15 Praktiskā nodarbība:

Iekārtot katehēzes tikšanās vietu (telpa, materiāli, noskaņa…)

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

18.00 Vakariņas.

19.00 Vakara nodarbība: Svinēšana kopā ar Ābrahamu.

19.45 Vesperes. Kapelā.

 

29.06. Sestdiena

8.30-9.00 Brokastis.

9.00 Prezentācija: «Svēto Rakstu dārgums».

10.00 Klusā lūgšana – Adorācija.

10.45 Darbs grupās : Sagatavot katehēzi uz Svēto Rakstu pamata.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

11.45 Pauze.

12.00 Sv. Mise.

13.00 Pusdienas.

14.00 Praktiskā nodarbība. Atraitnes ziedojums.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

15.30 Pauze.

16.00 Pedagoģiskā nodarbība.

Dzīvot katehēzes gadu : 3 posmi liturģiskā gada gaitā  un to nozīme.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

17.00 Pauze

17.15 Praktiskā nodarbība. Bērna psiholoģija un garīgā izaugsme.

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā. Prezentācija.

18.00 Vakariņas.

19.00 Vakara nodarbība. Svinēšana kopā ar Jēzu lūgšanā.

19.45 Vesperes.

  

30.06. Svētdiena

8.30-9.00 Brokastis, “svinīgas”.

9.00 Prezentācija: «Lūgšanas māksla».

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

10.30 Klusā lūgšana – Adorācija.

11.00 Sv. Mise.

12.00 Prezentācija “Nāc, seko Man!”

Kristīgās dzīves ceļa gaita

         Virzīšanās uz priekšu gadu gaitā. Prezentācija

13.00 Pusdienas.

14.00 Prezentācija «Baznīca, kas tu esi? »

Dalīšanās grupās. Rezumējums kopā.

  Formācijas kopsavilkums

15.30 Sūtīšana misijā

       Kopā ar Mariju, Baznīcas Māti.

 

16.00 Mājupceļš

Pieteikšanās semināram līdz 17.jūnijam. Tel. nr. 29527064. lolita_ergle@inbox.lv 

 6. jūnijā veiksmīgi noritēja RARZI maģistra darbu aizstāvēšana.

Foto no Starptautiskās un Ekumeniskās konferences - Gara Ekoloģija II

Svētīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem (Mt 5,9)

10. maija Radio Marija Latvija Kafijas pauze sadarbībā ar Rarzi. Studijas viesis Inese Lūse, tēma par kapelāna kalpojumu slimnīcā. 

19. aprīļa Radio Marija Latvija Kafijas pauze kopā ar RARZI lektori Lolitu Ērgli. 

Kļūt par Euharistiskiem cilvēkiem

23. martā pēc vairāku gadu pārtraukuma seminārs „Garīgais Impulss” pulcināja katehētus, priesterus, semināristus no dažādiem Latvijas novadiem.

Semināra tēma „EUHARISTIJA – KRISTĪGĀS DZĪVES AVOTS UN VIRSOTNE” tika veltīta dziļākai izpratnei par Euharistiju, par tās lomu ģimenē, Baznīcā un sabiedrībā.

Izcili lektori ievadīja gan Euharistijas dziļākā izpratnē, gan arī Lielās nedēļas noslēpumā, atklājot nozīmīgas vēsturiskas tradīcijas un to nozīmi.

Priesteris Mihals Olrickis deva bagātīgu, saistošu, vēsturisku ieskatu Vecās Derības Euharistijas pirmsākumos, kā arī atklāja pirmkristiešu Lielās nedēļas svinēšanas tradīcijas.

Dziļas pārdomas raisīja Francisko un Marijas Nunjesu (Núñez) ģimenes liecība. Ģimene ieradās Latvijā pirms astoņiem gadiem no saulainās Valensijas misijas nolūkos. Ģimenē aug 8 bērni. Abi laulātie draugi liecināja par to bagātību, kas viņiem ir dota, gan arī ļoti atklāti par ikdienas grūtībām. Ģimenes tēvs Francisko atklāja, ka viņu dzīvē ir trīs altāri: Baznīcas altāris, ģimenes galds un laulības gulta. Un tieši tie stiprina, vieno ģimeni un palīdz pieņemt un pārvarēt visus izaicinājumus.

Vēl lielāks pārsteiguma moments bija Sv. Alberta draudzes katehēta Sergeja Saprikina liecība, proti, viņa ģimenē aug 12 bērni.

Sergeja, Francisko un Marijas liecības atklāja kā ikdienas dzīvē īstenojas Svēto Rakstu vārdi “Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tad nes daudz augļu”. (Jņ 12, 24)

Kā rezumējums un vēlējums semināra noslēgumā izskanēja profesora priestera Andra Marijas Jerumaņa pārdomas par Euharistijas lomu sabiedrības dzīvē. Viņš norādīja uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem un kā vislielāko no tiem - cilvēcības saglabāšanu. Šis izaicinājums aizvien biežāk izskan arī publiskajā telpā. Kā to saglabāt? Profesors nepārprotami norādīja uz Euharistiju. Semināru noslēdza profesora aicinājums ikvienam no mums - kļūt par Euharistiskiem cilvēkiem un iedzīvināt Euharistiko kultūru sabiedrībā.

Semināra kulminācija bija Euharistijas svinēšana. Neatsverama dienas vērtība bija kopā būšana: atkalsatikšanās un iepazīšanās prieks, sadraudzība dalīšanās pārdomās pie kafijas tases un gardā maltīte.

Vislielākā pateicība visiem lektoriem par dalīšanos ar savu laiku, spēku, pieredzi un zināšanām. Paldies, priesterim Andrim Ševelam MIC par semināra tēmas izvēli un patiesu ieinteresētību izglītojošu semināru veicināšanā.

Paldies, gardās maltītes autorei Ilonai par sirsnīgo ieguldījumu un ikvienam, kas pielika savu roku un sirdi semināra sekmīgai norisei.

Paldies visiem dalībniekiem par interesi, klātbūtni un par augsto semināra novērtējumu.

Lolita Ērgle

RARZI atbildīgā par katehēzi

Kungs, dod man šo ūdeni, lai man neslāpst.

(Jņ. 4,15)

Foto mirkļi no RARZI studentu un docētāju gavēņa rekolekcijām.

Ar prieku paziņojam, ka akreditācijas process ir veiksmīgi noslēdzies! Latvijas akreditācijas komisija ir augsti novērtējusi abus katoliskos institūtus - RARZI un RTI - un piešķīrusi akreditāciju uz sešiem gadiem, kas ir maksimālais akreditācijas periods!

Pateicība visiem par līdzdalību un lūgšanām! 

Tā ir Dieva dāvana un apliecinājums, ka Kungs vēlās, lai mēs būtu.

Pateicībā,

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

https://katolis.lv/2024/03/rarzi-un-rti-sanem-akreditaciju-nakamajiem-sesiem-gadiem/

https://eplatforma.aika.lv/index.php?r=site%2Fhei%2Flocal-programs&id=25

RML raidījumā "Kafijas pauze" par katehēta nozīmi ar RARZI studentiem Santu Purmali un Raimondu Garo. 

Semināra programma

23.03.2024. Sestdiena

 

9.00 Reģistrēšanās un rīta kafija

 

9.30-10.15 Vecās Derības Euharistijas pirmsākumi. Pr. Mihals Olrickis, Dr.theol.

 

10.25-11.10 Euharistijas loma daudzbērnu ģimenē – laulāto attiecībās un ticības tālāknodošanas bērniem procesā. Francisko un Marija Nunjes (Núñez) no Spānijas

 

11.20-12.20 Svētā Mise

 

12.25-13.00 Pusdienas

 

13.00 – 14.30 Kā garīgi izdzīvot Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis). Pr. Andris Ševels MIC, Dr.theol., pr. Mihals Olrickis, Dr.theol., Sergejs Saprikins, Rīgas sv. Alberta draudzes katehēts

 

14.45- 16.15 Kā Euharistija izgaismo mūsdienu situāciju pasaulē. Pr. Andris Marijas Jerumanis, Dr.theol.

 

16.15-17.00 Pārdomas un pārrunas pie kafijas tases.

„Garīgais impulss 12”.

Pēc ilgāka laika posma Rīgas Augstākais reliģijas institūts aicina katehētus, priesterus un ikvienu interesentu piedalīties seminārā „Garīgais impulss 12”. Tā kā seminārs notiek Lielās nedēļas priekšvakarā, seminārā akcentēsim EUHARISTIJAS lomu ģimenes, Baznīcas un sabiedrības dzīvē, kā arī pārdomāsim Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis) dziļāko jēgu un nozīmi.

 

Semināra mērķis: Iedziļināties un pārdomāt EUHARISTIJAS lomu ģimenes, Baznīcas un sabiedrības dzīvē. Sagatavoties Lieldienu trijdienu (Triduum Paschalis) pārdomātai un auglīgai dalībai un svinēšanai.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūts.

Semināra mērķauditorija: Katehēti, priesteri un laji.

Semināra norises laiks: 23.03.2024. plkst.9.00-17.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16A, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā

Pieteikšanās semināram līdz 18.03.2024.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 12 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

 

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16B, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Maksājuma mērķis: Dalības maksa Garīgais Impulss 12

 

RML raidījumā "Kafijas pauze" par RARZI vēsturi kopā ar prof. pr. Andri  Marija Jerumani un studentu Raimondu Garo. 

Egīls Purviņš dalās par  savu liecību-stāstu, par garo studiju ceļu un Dieva nenogurstošo vadību.

Filma ir stāsts par kapelānu darbu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Mūsdienās slimnīcas darbība vairs nav iedomājama bez slimnīcas kapelānu atbalsta . Idejas iniciatore ir Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse. 

2023. gada 27. novembrī par Teoloģijas fakultātes dekānu tika iecelts prof. mons. Angelo Lameri, bet par Teoloģijas fakultātes prodekānu - prof. mons. Luidži Mišele de Palma.

Laterāna Pontifikālajā universitātē 29. novembrī notika konference par godu 250. gadadienai, kuru apmeklēja RARZI pārstāvis profesors  pr.  Modris Lācis. 

Prof. pr. Modris Lācis arī tikās ar jauno dekānu prof. mons. Angelo Lameri.

23. novembrī bakalaura grādu reliģijā un teoloģija ieguva 4 studenti.

26. oktobrī pie mums ciemojās Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolotāji, piedzīvojot  rekolekciju dienu ko vadīja pr. Ivars SJ, un stāstīja par Svētās Mises nozīmi.

19. oktobrī RARZI notika bakalaura darbu aizstāvēšana.

Grāmatas  LIECINIEKS Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu atvēršanas svētku foto mirkļi.

Iznākusi grāmata

 LIECINIEKS. 

Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu

Aicinām uz jaunas grāmatas “LIECINIEKS: Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu” atvēršanas svētkiem sestdien, 

10. jūnijā, RARZI telpās Katoļu ielā 16B. Svētkus ievadīs Svētā Mise, ko Garīgā Semināra kapelā plkst. 10.00 svinēs pr. Andžejs Lapinskis. Tai sekos grāmatas atvēršana docētāju telpā. 


RARZI izdotā grāmata ir vairāku gadu kopdarbs ar RARZI un RTI teologiem un darba grupu, kas sākotnēji izstrādāja Iestiprināšanas sakramenta mācību līdzekļa programmu, ko apstiprināja Latvijas Bīskapu konference. Savukārt Latvijas katoliskās teoloģijas dažādu disciplīnu speciālistu sagatavotie raksti par Iestiprināšanas sakramentu jau pirms kāda laika tika izdoti zinātniskā žurnālā “Terra Mariana”. 

Jaunās grāmatas “Liecinieks” teksta autore ir Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane. Grāmatas krāsaino un oriģinālo māksliniecisko noformējumu veidojusi Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente māksliniece Aleksandra Runde. Grāmatas pēcvārdu sarakstījis arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurā viņš izsaka cerību, ka ‘šis mācību līdzeklis kļūs par neaizstājamu palīgu sagatavošanās ceļā pirms Iestiprināšanas jeb Svētā Gara zīmoga sakramenta

saņemšanas ’. Grāmata iznākusi ar Bonifatius Werk fonda atbalstu.


​Visi laipni gaidīti!

P. S.  Atvēršanas svētkos grāmatu varēs iegādāties par īpašu cenu - 12 Eiro.

"Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes."  (Mt 4,4)

RARZI Gavēņa laika rekolekcijas Kuldīgā

26. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana.

Aija  Avotiņa aizstāvēja darbu ar nosaukumu -  "Mariāniskā garīguma formācija “Radio Marija Latvija” raidījumos"  un Ieva  Pudža  ar darbu -  Garīgā līdzgaitniecība pēc laulības izjukšanas un šķiršanās pamatojoties uz Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades
Sadarbības līguma noslēgšana ar Lutera Akadēmiju.

FacebookYouTube