Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

Drīzumā iznāks grāmata

 LIECINIEKS. 

Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu

Foto mirkļi no Starptautiskās un Ekumeniskās konferences  - Gara Ekoloģija 

Sestdien, 13. maijā RARZI telpās notiks  STARPTAUTISKA UN EKUMENISKA KONFERENCE "GARA EKOLOĢIJA” 

Organizē: Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Lutera Akadēmija

Reģistrācijas saite https://forms.gle/S9Sqy9jxnbu4zKtNA 

GaraEkoloģija_Programma9.05.pdf

"Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes."  (Mt 4,4)

RARZI Gavēņa laika rekolekcijas Kuldīgā

26. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana.

Aija  Avotiņa aizstāvēja darbu ar nosaukumu -  "Mariāniskā garīguma formācija “Radio Marija Latvija” raidījumos"  un Ieva  Pudža  ar darbu -  Garīgā līdzgaitniecība pēc laulības izjukšanas un šķiršanās pamatojoties uz Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades


Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf
FacebookYouTube


Sadarbības līguma noslēgšana ar Lutera Akadēmiju.