Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts

 Šogad ar 1. septembri RARZI studiju sākums ir uzsācies rosīgi, ar patīkamu satraukumu un prieku atkal tikties.

RARZI viesojās Aglonas svētkos, ar skaistu katehēzi gan izglītojošu grāmatu klāstu. 

16. jūnijā noslēdzās studiju gads ar diplomu izsniegšanu pēc svētku Svētās Mises, kuru celebrēja bīskaps Andris Kravalis.

Grāmatas  LIECINIEKS Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu atvēršanas svētku foto mirkļi.

Iznākusi grāmata

 LIECINIEKS. 

Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu

Aicinām uz jaunas grāmatas “LIECINIEKS: Ceļā uz Iestiprināšanas sakramentu” atvēršanas svētkiem sestdien, 

10. jūnijā, RARZI telpās Katoļu ielā 16B. Svētkus ievadīs Svētā Mise, ko Garīgā Semināra kapelā plkst. 10.00 svinēs pr. Andžejs Lapinskis. Tai sekos grāmatas atvēršana docētāju telpā. 


RARZI izdotā grāmata ir vairāku gadu kopdarbs ar RARZI un RTI teologiem un darba grupu, kas sākotnēji izstrādāja Iestiprināšanas sakramenta mācību līdzekļa programmu, ko apstiprināja Latvijas Bīskapu konference. Savukārt Latvijas katoliskās teoloģijas dažādu disciplīnu speciālistu sagatavotie raksti par Iestiprināšanas sakramentu jau pirms kāda laika tika izdoti zinātniskā žurnālā “Terra Mariana”. 

Jaunās grāmatas “Liecinieks” teksta autore ir Betānijas dominikāņu māsa Diāna Cērmane. Grāmatas krāsaino un oriģinālo māksliniecisko noformējumu veidojusi Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente māksliniece Aleksandra Runde. Grāmatas pēcvārdu sarakstījis arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurā viņš izsaka cerību, ka ‘šis mācību līdzeklis kļūs par neaizstājamu palīgu sagatavošanās ceļā pirms Iestiprināšanas jeb Svētā Gara zīmoga sakramenta

saņemšanas ’. Grāmata iznākusi ar Bonifatius Werk fonda atbalstu.


​Visi laipni gaidīti!

P. S.  Atvēršanas svētkos grāmatu varēs iegādāties par īpašu cenu - 12 Eiro.

Foto mirkļi no Starptautiskās un Ekumeniskās konferences  - Gara Ekoloģija 

Sestdien, 13. maijā RARZI telpās notiks  STARPTAUTISKA UN EKUMENISKA KONFERENCE "GARA EKOLOĢIJA” 

Organizē: Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Lutera Akadēmija

Reģistrācijas saite https://forms.gle/S9Sqy9jxnbu4zKtNA 

GaraEkoloģija_Programma9.05.pdf

"Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes."  (Mt 4,4)

RARZI Gavēņa laika rekolekcijas Kuldīgā

26. janvārī notika maģistra darbu aizstāvēšana.

Aija  Avotiņa aizstāvēja darbu ar nosaukumu -  "Mariāniskā garīguma formācija “Radio Marija Latvija” raidījumos"  un Ieva  Pudža  ar darbu -  Garīgā līdzgaitniecība pēc laulības izjukšanas un šķiršanās pamatojoties uz Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia. 

Radio Marija Latvija 16. janvārā rīta cēlienā viesojās RARZI jaunie bakalaura absolventi. Pieredzes stāsti, izaicinājumi, ieguvumi studējot.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisija no 2013. gada 17. maija sēdē ir nolēmusi akreditēt līdz 2023. gadam Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā realizēto studiju virzienu "Reliģija un teoloģija"   Šī studiju virziena ietvaros tiek īstenotas šādas studiju programmas:

Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ''Reliģija'' iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (studiju programmas kods: 43221)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Reliģija", iegūstamais grāds/profesionālās kvalifikācija – maģistra profesionālais grāds reliģijā un pastorālā konsultanta profesionālā kvalifikācija (studiju programmas kods: 47221)

https://www.viis.gov.lv/registri/iestades


Lapas karte

RARZI majas lapas struktura_karte.pdf
FacebookYouTube


Sadarbības līguma noslēgšana ar Lutera Akadēmiju.