Katoļu studentu dienas 2010

Otrajās Katoļu Studentu dienās dzima Katoļu studentu dienas tradīcija

„Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis” ( 17, 21)

Šie Jēzus Augstā priestera lūgšanas vārdi ir īpaši nozīmīgi pašreizējos apstākļos, kad Baznīca saņem uzbrukumus no sekulārās sabiedrības. Jēzus atklāj, ka tikai dzīvā mīlestības vienotības liecība spēj uzrunāt un pārliecināt pasauli.

 

 Līdz ar to 17. aprīlī notikusī 2. Katoļu Studentu diena iegūst īpašu vērtību – ir dzimusi jauna tradīcija, kas aicina būt kopā, dalīties atziņās un mīlestībā katoļu inteliģenci – Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI), Rīgas Teoloģijas institūta (RTI), kā arī katoļu studentu organizāciju pārstāvjus un citu Latvijas augstskolu pasniedzējus un studentus, kurus vieno piederība katoliskajai Baznīcai.

Svētki sākās ar abu augstskolu pasniedzēju un studentu piedalīšanos Svētajā Misē Sv. Jēkaba katedrālē, ko celebrēja V.Em. kardināls Jānis Pujats, koncelebrējot Aglonas-Rēzeknes bīskapam  Jānim Bulim,  Liepājas diecēzes bīskapam Vilhelmam Lapelim un priesteriem – RARZI un RTI vadītājiem un docētājiem

Kardināls savā uzrunā pievērsa uzmanību zemajam morāles līmenim skolās, kādu veido atteikšanās no Dieva dotajiem morāles likumiem. Viņš aicināja abu augstskolu studentus un absolventus doties uz izglītības iestādēm un valsts likumdošanas ietvaros iesaistīties bērnu un jauniešu reliģiskajā izglītošanā.

Savukārt pilnīgais un krāšņais RARZI un RTI apvienotā kora skanējums Sv. Misē apliecināja RARZI un RTI  sadarbības auglīgumu slavēšanā.  

Pēc Sv. Mises sekoja sadraudzības brīdis, kuru ar uzrunu atklāja RARZI direktors pr. Z. Stankevičs, izsakot prieku par jaunas tradīcijas dzimšanu un cerību, ka nākamajā Katoļu studentu  dienā piedalīsies ne tikai RARZI un RTI studenti, bet arī citu Latvijas augstskolu pārstāvji, kuri atzīst savu vienotību ar katoļu Baznīcu.

V.E. kardināls J.Pujats informēja par sarunām, kas norit starp valsts institūciju un Baznīcas pārstāvjiem par iespējamu kristīgās mācības ieviešanu līdz 6.klasei un atgādināja, ka mums jābūt gataviem izmantot šo iespēju. Viņš uzsvēra nepieciešamību izmantot valsts dotās iespējas iekļauties sekulāro mācību iestāžu izglītības apritē ne tikai kristīgās mācības programmas ietvaros, bet meklēt arī citas formas, kā izglītojošas lekcijas u.c., lai iepazīstinātu skolēnus ar kristīgās ticības patiesībām.

Daloties atziņās un iezīmējot turpmākos sadarbības virzienus, uzrunas sacīja Aglonas- Rēzeknes un Liepājas diecēzes bīskapi, kā arī ar situāciju skolās un LR Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām iepazīstināja RARZI Katehēzes centra vadītāja L.Ērgle un studiju programmu direktore I.Trups-Kalne. Kā apliecinājums Studentu dienas tradīcijas dzimšanai un dzīvotspējai izskanēja Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” pārstāves uzruna.

 

Lai sadraudzības brīdi nepiepildītu tikai nopietnu problēmu apspriešana, studenti aicināja RARZI un RTI vadītājus piedalīties viktorīnā par kolēģa vadīto mācību iestādi un ar prieku varējām konstatēt, ka gan RARZI direktors pr. Z.Stankevičs labi pārzina RTI dzīvi un vēsturi, kā arī RGS rektoram pr. J.Jalinskim nav svešas RARZI pasniedzēju un studentu dzīves dažādās puses.

Savukārt RARZI un RTI studentu iestudētais skečs pievērsa uzmanību vienotības tēmas dažādiem aspektiem, ļaujot skatītājam pašam nonākt pie atziņas, ka īsta vienotība ir iespējama tikai Dievā.  

Tālākā vakara norise tā dalībniekus aizveda uz sporta laukumu – stadionā pie Uzvaras parka futbola spēlē sacentās savu līdzjutēju atbalstītās RARZI un RTI komandas. Spēle atklāja abu augstskolu studentu un pasniedzēju sportisko potenciālu, bet pēc sīvas cīņas tomēr uzvarēja draudzība – 2:2.

Katoļu studentu dienas pasākumi noslēdzās ar agapi Sv. Terēzes no Lizjē draudzes mājā, kur sirsnīgā, savstarpējas sapratnes un ieinteresētības atmosfēra pārauga Kunga slavēšanā ar dziesmām un dejām. Svētku izskaņā, līdzīgi, kā apustulis Pāvils ir sacījis: „Nav ne jūda, ne grieķa, nav verga, ne brīvā, nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. (Gal 3, 28), varējām teikt, ka nebija ne pasniedzēja, ne studenta, ne seminārista, ne laja, bet visi bija vienoti kā zari pie vienīgā īstā vīnakoka – Kristus, lai nestu daudz augļu (sal. 15, 5 ).

 

Stella Jurgena, RARZI 1.kursa maģistrante

Fotoreportāža: Līga Malāne un Valērijs Kudrjavcevs

Stella Jurgena, RARZI 1.kursa maģistrante
 

 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.