KATEHĒZES CENTRS

Katehēzes metodisko centru vada

Lolita Ērgle Mg.rel.pead. +37124332895, +37129527064

lolita_ergle@inbox.lv

RARZI Katehēzes metodiskā centra pieņemšanas laiks:

ceturtdiena 11.00-15.00

Ja ir nepieciešamība apmeklēt Katehēzes metodisko centru ārpus norādītajiem darba laikiem, kontaktēties ar Lolitu Ērgli +37124332895

Vebināru cikls katehētiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā”.

Gatavojoties sinodālajam jeb Baznīcas kopīgajam ceļam, kas visā Universālajā Baznīcā sāksies 17. oktobrī, RARZI Katehēzes metodiskais centrs piedāvā vebināru ciklu katehētiem „Baznīca kā Dieva Tauta ceļā” 23.10.2021.; 29.01.2022.; 12.03.2022. Vebināri veltīti dziļākai izpratnei par Baznīcu kā svētceļojošo Dieva Tautu, kas veido un uztur kopību (koinonia/communio) ar Dievu un cilvēku attiecībās. Sinodālajā ceļā nepieciešams apzināties kopīgos mērķus un savstarpējo dažādību. Šajos vebināros katehētiem piedāvāts:

· izprast Vatikāna II koncila teoloģiskās un pastorālās ievirzes, īpaši laju līdzdalības veidos;

· izprast Baznīcas katolisko dažādību kopībā, ņemot vērā iespēju piederēt dažādām grupām un ārējos ideoloģiskos iespaidus (populismu, integrismu un jansenismu);

· apgūt dialoga un izvērtēšanas vai izšķiršanas metodiku.

Pirmajā vebinārā akcentēsim katehēta aicinājumu un lomu Baznīcas kopīgajā ceļā.

Vebinārs katehētiem „Garīgais Impulss”

„Katehēta identitāte un aicinājums Baznīcas kopīgajā ceļā”.

23. oktobris 2021. plkst. 9.00-16.15

Zoom platformā

Vebināra mērķis: Padziļināt izpratni par katehēta identitāti un aicinājumu Baznīcas kopīgajā ceļā.

Vebināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs.

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti un citi draudžu pārstāvji.

Vebināra norises laiks: 23.10. 2021. plkst. 9.00 -16.15

Vebināra norises vieta: Zoom platforma.

Vebināra dalības maksa: 15.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Vebināra saite. Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Pieteikšanās vebināram līdz 20.10.2021. lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu (elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”

LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 23.10.2021.

Semināra programma

9.00-9.45 Katehēta identitāte un aicinājums. Lolita Ērgle Mg.paed.

10.00 -11.30 Katehēzes kristocentrisms. Mihals Orlickis Dr.theol.

11.45 -12.30 Baznīcas kopienas evaņģelizācijas un katehēzes kalpojums. Sergejs Ivanovs OP Dr. theol.

12.30– 13.15 Pusdienas pārtraukums.

13.15 – 15.00 Bibliskā daļa „Dieva Tauta ceļā”. Pauls Kļaviņš Dr.theol

15.15-16.15 Jaunieši sinodālajā ceļā. Anda Aleksandrova Bc.art