Mūžizglītība

E-pasts Drukāt PDF
Katehētu kursi (1 gads)

Interesentiem ar jebkura veida iepriekšējo izglītību, kas vēlas iegūt/nostiprināt pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā un iegūt vai pilnveidot prasmes un iemaņas katehētikā. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības notiks piektdienas vakaros un sestdienās. Studiju maksa 400,00 € gadā vai 40 € mēnesī.

Katehētu sagatavošanas programma 1 gads (38 krp, 57 ECTS)

Uzņemšanas noteikumi

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

1. semestris Katoliskās teoloģijas pamatkursi

Kursa nosaukums

Krp

Pārbaudījuma forma

Bībeles ekseģēze (Lekt. T. Druka, Lic. Theol.)

4

eksāmens

Fundamentālteoloģija (Viesprof. pr. A. M. Jerumanis, Dr. theol.)

2

eksāmens

Dogmatika (Asoc. prof. B. Brūdere, Doc. Dr. theol., Stepanovs, Dr. theol.)

4

eksāmens

Teoloģiskā ētika (Viesprof. pr. A. M. Jerumanis/ Lekt. t. I. Medveckis, Mag. theol.)

2

eksāmens

Garīgās dzīves teoloģija (Lekt. t. S. Ivanovs, Mag. theol.)

1

ieskaite

Liturģika (Lekt. t. O. Jabloņskis, Mag. theol.)

1

ieskaite

Baznīcas vēsture (Lekt. V. F. Plenne, Mag. hist.)

2

eksāmens

Reliģiju vēsture un jaunās reliģiskās kustības (lekt. I. Augškalne, Mag. hist., Mag. paed.)

2

ieskaite

Baznīcas sociālā mācība (Lekt. O. Jabloņskis, Mag. theol.)

2

ieskaite

Kopā

20 krp

 

2. semestris Katehētikas pamatkursi

Reliģijas pedagoģija (Lekt. L. Ērgle, Mag. rel.paed.)

2

ieskaite

Katehētika (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

eksāmens

Svētie Raksti katehēzē (Lekt. T. Druka, Lic. theol.)

4

ieskaite

Morālā audzināšana katehēzē (Lekt. I. Ošmjanska (M. Sofija), Mag. theol.)

2

ieskaite

Liturģiskā audzināšana katehēzē (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

ieskaite

Katehēzes metodika (Lekt. L. Ērgle, Mag. rel.paed. u.c.)

4

eksāmens

Garīgā formācija (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

ieskaite

 

18 krp

 

 

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (20 krp, 5 mēneši, no septembra līdz janvārim). Interesenti varēs iegūt sistemātisku ieskatu Katoliskās Baznīcas teoloģijas pamatnozarēs. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības notiks piektdienas vakaros un sestdienās. Studiju maksa 200,00 € pusgadā vai 40,00 € mēnesī.

1. semestris Katoliskās teoloģijas pamatkursi

Kursa nosaukums

Krp

Pārbaudījuma forma

Bībeles ekseģēze (Lekt. T. Druka, Lic. Theol.)

4

eksāmens

Fundamentālteoloģija (Viesprof. pr. A. M. Jerumanis, Dr. theol.)

2

eksāmens

Dogmatika (Asoc. prof. B. Brūdere, Doc. Dr. theol., Stepanovs, Dr. theol.)

4

eksāmens

Teoloģiskā ētika (Viesprof. pr. A. M. Jerumanis/ Lekt. t. I. Medveckis, Mag. theol.)

2

eksāmens

Garīgās dzīves teoloģija (Lekt. t. S. Ivanovs, Mag. theol.)

1

ieskaite

Liturģika (Lekt. t. O. Jabloņskis, Mag. theol.)

1

ieskaite

Baznīcas vēsture (Lekt. V. F. Plenne, Mag. hist.)

2

eksāmens

Reliģiju vēsture un jaunās reliģiskās kustības (lekt. I. Augškalne, Mag. hist., Mag. paed.)

2

ieskaite

Baznīcas sociālā mācība (Lekt. O. Jabloņskis, Mag. theol.)

2

ieskaite

Kopā

20 krp

 

  • Katehētikas pamatkurss Programma šobrīd tiek modificēta. Kursa ietvaros interesenti varēs apgūt zināšanas un praktisko pieredzi katehētikā. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu.

2. semestris Katehētikas pamatkursi

Reliģijas pedagoģija (Lekt. L. Ērgle, Mag. rel.paed.)

2

ieskaite

Katehētika (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

eksāmens

Svētie Raksti katehēzē (Lekt. T. Druka, Lic. theol.)

4

ieskaite

Morālā audzināšana katehēzē (Lekt. I. Ošmjanska (M. Sofija), Mag. theol.)

2

ieskaite

Liturģiskā audzināšana katehēzē (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

ieskaite

Katehēzes metodika (Lekt. L. Ērgle, Mag. rel.paed. u.c.)

4

eksāmens

Garīgā formācija (Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.)

2

ieskaite

 

18 krp

 

  • Klausītāji un viesstudenti

Interesenti un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta. Mācību maksa ir atkarīga no apgūstamo kredītpunktu skaita. Samaksa par viena kredītpunkta apguvi 25.00 

KLAUSĪTĀJA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA KURSU APGŪŠANAI

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem

Rīkojums par mūžizglītības programmas studiju maksu

Noteikumi par klausītājiem un viesstudentiem Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.