Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

E-pasts Drukāt PDF

“Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās”

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts aicina apmeklēt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātus pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus “Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās” (A kursi, 36 st., saskaņojuma ar IZM Nr. 126, 02.09.2011.).

Kursu programmas saturu sastāda 3 moduļi:

1. modulis. Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās. (12 st.)

2. modulis. Audzināšanas darbs ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem. Morālo vērtību integrēšana audzināšanas darbā. (12 st.)

3. modulis. Manipulāciju ētiski psiholoģiskie aspekti. Audzināšanas darba problēmas ar bērniem un jauniešiem, kas kļūst par manipulācijas objektu (12 st.)

 

Kursi notiks no 29.10. – 01.11. 2012.g. Rīgā, M. Pils ielā 2.

Kursus ievada dievkalpojums 29.10. pl. 10.00 sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.

29.10. nodarbību sākums pl. 11.00 – 17.30

30.10.- 01.01.  nodarbību sākums pl. 9.00. -16.30

 

Maksa par kursiem Ls 10.00 Kursos ir iekļautas kafijas pauzes.

Pieteikšanās kursiem līdz 20. oktobrim pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tel. 67223598 vai mob. tel. 29527064, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e pasta adresi, kā arī skolu, kurā strādājat.

Ir iespējamas naktsmājas (par ziedojumu) Betānijas dominikāņu māsu klosterī Rīgā, Drustu ielā 23 (līdzi jāņem gultas veļa).

 

Programmas nosaukums: Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās.

Pedagogu tālākizglītības satura modulis: 4. Modulis Izglītības procesa vadības kompetenču modulis, 4.3. apakšmodulis Vērtībizglītības vadība

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: Mūsdienu situācija arvien vairāk pieprasa audzināšanas darbības satura pilnveidošanu, tāpēc programmas nozīmība un aktualitāte ir saistīta ar audzināšanas darbību skolā. Programma dod iespēju vispārizglītojošo skolu dažādu priekšmetu skolotājiem iepazīties ar kristīgo morāli kā pamatu morāles jautājumu izskatīšanai audzināšanas darbībā skolā. Tā dod iespēju ne tikai analizēt skolēnu rīcības un uzvedības modeļus un atpazīt to dziļākos cēloņus, bet arī piedāvā dažādas stratēģijas, kuras var bagātināt un sekmēt audzināšanas darbību skolā. Audzināšanas jautājumi tiks apskatīti no filozofijas, psiholoģijas, mūzikas psiholoģijas un kristīgās antropoloģijas skatu punkta. Iegūtās teorētiskās zināšanas sekmīgi izmantot audzināšanas darbībā palīdzēs programmā iekļautās praktiskās nodarbības.

 

 

 

Programmas mērķauditorija: Dažādu mācību priekšmetu vispārizglītojošo sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, kristīgās mācības skolotāji, klašu audzinātāji, direktora vietnieki audzināšanas darbā.

Programmas mērķis: Iepazīstināt skolotājus ar kristīgās morāles pamatojumu un iespējām morāles jautājumu mūsdienīgai integrēšanai audzināšanas darbā.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

 • iepazīstināt pedagogus ar kristīgo antropoloģiju kā ētisko principu pamatu;
 • padziļināt pedagogu – audzinātāju zināšanas filozofijā, psiholoģijā un kristīgajā antropoloģijā..
 • pilnveidot audzinātāju darbības kompetences;
 • aktualizēt pedagogu prasmes izmantot personisku pārdzīvojumu un refleksiju morālo vērtību veidošanā skolēniem.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): diskusijas un programmas apguves izvērtēšanas anketa.

Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās

3. modulis.Manipulāciju ētiski psiholoģiskie aspekti. Audzināšanas darba problēmas ar bērniem un jauniešiem, kas kļūst par manipulācijas objektu (12 st.)

Skolotāju kursu norises gaita 04.01.12.-05.01.12.

Trešdiena 4. janvāris.

10.00-10.40 Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzruna par skolotāja lomu sabiedrības atveseļošanās procesā.

10.45 -12.15 Reliģijas un psiholoģijas mijiedarbība un attiecības , Inese Lietaviete, Mag. Psych.

Ieskats reliģijas psiholoģija nozarē, uzsverot tās saistību ar teoloģijas nozarēm un atziņu integrācijas un pielietošanas iespējām mācību, audzināšanas un katehēzes darbā. Reliģiskā un psiholoģiskā izaugsme – līdzīgais un atšķirīgais. Reliģiskās motivācijas veidi un to korelācija ar psiholoģisko labbūtību un personības funkcionēšanas aspektiem.

Metodes: galveno teorētisko pieeju izklāsts, grupas diskusija, True or False? metode

 

12.15-13.00 Kafijas pauze

13.00 – 14.30 Jaunieši un jaunās reliģiskās kustības, Inese Augškalne,  Mag.paed.  LLU Pedagoģijas fakultātes doktorante

Kāpēc jaunieši iesaistās jaunās reliģiskās kustībās.

JRK darbība jauniešu piesaistīšanai. Manipulācijas ar jauniešiem. Kāpēc jaunieši kļūst par manipulāciju objektu. Ģimenes un skolas iespējas jauniešus pasargāt no nokļūšanas JRK ietekmē. Kritiskās domāšanas attīstīšana kā viens no prevencijas pasākumiem.

14.40- 16.10 Kā strādāt ar jauniešiem, kas ir kļuvuši par JRK manipulāciju objektu, Inese Augškalne,  Mag.paed.  LLU Pedagoģijas fakultātes doktorante

Personisko attiecību nozīme. Dabiskie un pārdabiskie līdzekļi. Profesionālās palīdzības nepieciešamība un organizēšana. Ģimenes loma. Palīdzība sociālo kontaktu atjaunošanā un nodibināšanā.

 

Ceturtdiena 5. janvāris

9.00-10.30 Manipulācija masu medijos, Ingrīda Puce, Dr. theol

1. Masu mediju ietekme uz sabiedriskās domas veidošanos un vērtību sistēmu.

2. Manipulācija kā pārkāpums pret patiesību. Manipulācijas jēdziens un metodes.

10.40 – 12.10 Manipulācija masu medijos, Ingrīda Puce, Dr. theol

3. Divpadsmit galvenie manipulācijas „grēki” masu medijos.

4. Ieteikumi, kā aizsargāt sevi pret manipulāciju masu medijos.

12.10-13.00 Kafijas pauze.

13.00 – 14.30 Kādas iespējas morālā izglītība piedāvā mūsdienu pusaudžiem un jauniešiem, pr. Andris Marija Jerumanis, Dr. theol

14.30-15.00 Muzikāls lūgšanu brīdis.

15.00 Apliecību izsniegšana.

Paziņojums:

Kursos kristīgās mācības skolotāji un citi interesenti varēs iegādāties karti "Jēzus dzīve un darbība Svētajā Zemē"
Kartes cena Ls 8.00

Karti var apskatīt dokumenta pielikumā.

 1. Reliģijas un psiholoģijas mijiedarbība un attiecības (2 st.).

Ieskats reliģijas psiholoģija nozarē, uzsverot tās saistību ar teoloģijas nozarēm un atziņu integrācijas un pielietošanas iespējām mācību, audzināšanas un katehēzes darbā. Reliģiskā un psiholoģiskā izaugsme – līdzīgais un atšķirīgais. Reliģiskās motivācijas veidi un to korelācija ar psiholoģisko labbūtību un personības funkcionēšanas aspektiem.

Metodes: galveno teorētisko pieeju izklāsts, grupas diskusija, True or False? Metode

 

Kursa nosaukums "Manipulācija masu medijos"

Anotācija: Masu medijiem mūsdienu sabiedrībā ir arvien lielāka loma sabiedriskās domas veidošanā un būtiska ietekme uz iedzīvotāju vērtību sistēmu. Šīs jomas profesionāļu rīcībā ir daudzas manipulācijas metodes, kuru izmantošana lielā mērā ir atkarīga no viņu sirdsapziņas un vērtību sistēmas. Diemžēl daudzi gadījumi liecina, ka manipulācija tiek izmantota, bet aizsargāt sevi pret to var tie iedzīvotāji, kas izprot masu mediju darbības un informācijas vākšanas un izplatīšanas principus. Šī kursa mērķis ir iepazīstināt ar atsevišķām manipulācijas metodēm un to, kā sevi un citus aizsargāt pret tām. Kursa ietvaros tiks analizēti gadījumi un veidota diskusija ar kursa dalībniekiem.

 

Tēmas

1. Masu mediju ietekme uz sabiedriskās domas veidošanos un vērtību sistēmu.

2. Manipulācija kā pārkāpums pret patiesību. Manipulācijas jēdziens un metodes.

3. Divpadsmit galvenie manipulācijas „grēki” masu medijos.

4. Ieteikumi, kā aizsargāt sevi pret manipulāciju masu medijos.

 1. Jaunieši un jaunās reliģiskās kustības

Kāpēc jaunieši iesaistās jaunās reliģiskās kustībās.

JRK darbība jauniešu piesistīšanai. Manipulācijas ar jauniešiem. Kāpēc jaunieši kļūst par manipulāciju objektu. Gimenes un skolas iespējas jauniešus pasargāt no nokļūšanas JRK ietekmē. Kritiskās domāšanas attīstīšana kā viens no prevencijas pasākumiem.

 

Kā strādāt ar jauniešiem, kas ir kļuvuši par JRK manipulāciju objektu.

Personisko attiecību nozīme. Dabiskie un pārdabiskie līdzekļi. Profesionālās palīdzības nepieciešamība un organizēšana. Gimenes loma. Palīdzība sociālo kontaktu atjaunošanā un nodibināšanā.

 

 

Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts aicina apmeklēt Latvijas Izglītības un zinātnes minsitrijas apstiprinātus pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās (A kursi, 36 st., saskaņojuma ar IZM Nr. 126, 02.09.2011.).

Kursu programmas saturu sastāda 3 moduļi:

1. modulis. Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās. (12 st.)

2. modulis. Audzināšanas darbs ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem. Morālo vērtību integrēšana audzināšanas darbā. (12 st.)

3. modulis.Manipulāciju ētiski psiholoģiskie aspekti. Audzināšanas darba problēmas ar bērniem un jauniešiem, kas kļūst par manipulācijas objektu (12 st.)

 

Kursi notiks no 24. oktobra līdz 26. oktobrim Rīgā, M. Pils ielā 2.

Kursos tiks īstenotas 1. un 2. moduļa programmas.

Kursus ievada dievkalpjumu pl. 10.00 sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.

24. oktobrī nodarbību sākums pl. 11.00 – 17.00

25.10 - 26.10 nodarbību sākums pl. 9.00. -16.00

 

Kursi ir bezmaksas. Kursos ir iekļautas diskusijas kafijas pauzēs un tematisks ērģeļmūzikas koncerts.

 

*3. moduļa Manipulāciju ētiski psiholoģiskie aspekti. Audzināšanas darba problēmas ar bērniem un jauniešiem, kas kļūst par manipulācijas objektu (12 st.) kursi notiks skolēnu pavasara brīvlaikā.

 

Pieteikšanās kursiem līdz 15. oktobrim pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu tel. 67223598 vai mob. tel. 29527064, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e pasta adresi, kā arī skolu, kurā strādājat.. Ir iespējamas nakstmājas Betānijas dominikāņu māsu klosterī Rīgā, Drustu ielā 23.

!!! Līdzi jāņem iegūtās augstākās izglītības dokumenta kopija, kas apliecina iegūto

skolotāja kvalifikāciju!

 

RARZI direktora p.i.

Aleksandrs Stepanovs, Dr. theol.

 

1. modulis

Programmas nosaukums: Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās.

Pedagogu tālākizglītības satura modulis: 4. Modulis Izglītības procesa vadības kompetenču modulis, 4.3. apakšmodulis Vērtībizglītības vadība

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: Mūsdienu situācija arvien vairāk pieprasa audzināšanas darbības satura pilnveidošanu, tāpēc programmas nozīmība un aktualitāte ir saistīta ar audzināšanas darbību skolā. Programma dod iespēju vispārizglītojošo skolu dažādu priekšmetu skolotājiem iepazīties ar kristīgo morāli kā pamatu morāles jautājumu izskatīšanai audzināšanas darbībā skolā. Tā dod iespēju ne tikai analizēt skolēnu rīcības un uzvedības modeļus un atpazīt to dziļākos cēloņus, bet arī piedāvā dažādas stratēģijas, kuras var bagātināt un sekmēt audzināšanas darbību skolā. Audzināšanas jautājumi tiks apskatīti no filozofijas, psiholoģijas, mūzikas psiholoģijas un kristīgās antropoloģijas skatu punkta. Iegūtās teorētiskās zināšanas sekmīgi izmantot audzināšanas darbībā palīdzēs programmā iekļautās praktiskās nodarbības.

 

 

 

Programmas mērķauditorija: Dažādu mācību priekšmetu vispārizglītojošo sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, kristīgās mācības skolotāji, klašu audzinātāji, direktora vietnieki audzināšanas darbā.

 

Programmas mērķis: Papildināt un padziļināt pedagogam nepieciešamās vispārīgās kompetences darbā ar skolēniem, apskatot morāles jautājumus audzināšanas darbā no filozofijas, psiholoģijas un kristīgās antropoloģijas skatu punkta.

 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

 • iepazīstināt pedagogus ar kristīgo antropoloģiju kā ētisko principu pamatu;
 • padziļināt pedagogu – audzinātāju zināšanas filozofijā, psiholoģijā un kristīgajā antropoloģijā..
 • pilnveidot audzinātāju darbības kompetences;
 • aktualizēt pedagogu prasmes izmantot personisku pārdzīvojumu un refleksiju morālo vērtību veidošanā skolēniem.

 

 

 

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaits

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

Nodarbību vadītājs ¹

 

1

2

3

4

5

 

1.

Ētisko principu antropoloģiskais pamatojums.

 • Cilvēka dabas dažādi skaidrojumi.
 • Cilvēka darbības sfēra, kurā izpaužas cilvēka dvēseles raksturīgākās iezīmes.
 • Griba kā cilvēka personas garīgais centrs, kurā tiek izdarīta izvēle.
 • Tikums un tikumiskās izaugsmes racionalitāti cilvēka dzīvē.

 

3

 • Lekcija.
 • Diskusija, kurā tiks precizēti un nostiprināti lekcijā aplūkotie jautājumi.

Žanete Narkēviča, Dr. phil.

 

 

2.

Pusaudžu morālās uzvedības problēmas un risinājumi Baznīcas antropoloģijas skatījumā.

 • Mācība par personas apziņas patoloģijām kā morālo un emocionālo traucējumu pamatfaktoriem.
 • Morālpsiholoģisko apziņas patoloģiju izraisītās saskarsmes problēmas un to pārvarēšana.
 • Universālās komunikācijas princips morāles problēmu risināšanā pedagoģiskajā procesā.

3

 • Lekcija.
 • Diskusijas.

Dace Dolace Mag. Theol., Tartu universitātes Teoloģijas fakultātes doktorante

 

3.

Jēzus – gudrības skolotājs.

 • Mīlestība pret ienaidniekiem
 • Līdzības: Jēzus pedagoģiskā metode.
 • Līdzības: Dieva valstības atklāsme.
 • Līdzības: cilvēka "sirds" atklāsme.

 

2

 • Lekcija.
 • Bībeles lasīšanas metode.
 • Diskusijas.

Aleksandrs Stepanovs Dr. Theol.

 

4.

Morāles psiholoģijas aktuālās teorijas un pētījumi.

 • Kognitīvi racionālā un sociāli intuitīvā pieeja morāles psiholoģijā.
 • Morāles psiholoģijas atziņu integrēšana audzināšanas darbā.

2

 • Galveno teorētisko pieeju izklāsts.
 • Pētījuma rezultātu analīze un secinājumi.
 • Diskusija.

Ingrīda Trups-Kalne, Mag. psych. Latvija Universitātes psiholoģijas fakultātes doktorante

 

 

5.

Dažādu morālās audzināšanas pieeju vispārizglītojošās skolās raksturojums un to īstenošanas iespējas.

 • Rakstura izglītība (dažādas rakstura attīstības teorijas);
 • Morālās spriestspējas izglītība.
 • Vērtību mācīšanas iespējas skolā (tiešā un netiešā pieeja).

2

 • Galveno teorētisko pieeju izklāsts un salīdzinājums.
 • Darbs grupās – audzināšanas stundas plānošana, izmantojot vērtību mācīšanas tiešo pieeju (piem. par tēmu  Atbildība).

Lolita Ērgle , Mag. rel. paed

 

 

 

 

 

 

 

 

2. modulis

Programmas nosaukums: Audzināšanas darbs ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem. Morālo vērtību integrēšana audzināšanas darbā.

Pedagogu tālākizglītības satura modulis: 4. Modulis Izglītības procesa vadības kompetenču modulis, 4.3. apakšmodulis Vērtībizglītības vadība.

Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: Mācīšanas-mācīšanās procesa efektivitāti nereti kavē skolēnu uzvedības problēmas. Tāpēc arvien nopietnāka vērība ir jāpievērš audzināšanas darbībai skolā. Programma palīdz pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci audzināšanas darbībā.. Līdzās praktiskām nodarbībām, kuras palīdz skolēniem pārvaldīt dusmas un mazināt agresivitāti, programma piedāvā arī praktisku palīdzību morālo vērtību integrēšanai audzināšanas darbībā skolā. Tā kā skolēnu uzvedība ir cieši saistīta ar viņu mācīšanās motivāciju, programma piedāvā konkrētus soļus mācīšanās motivācijas veicināšanai. Programma apskata arī mūzikas kā emociju koriģētājas nozīmi audzināšanas darbībā. Programmas nodarbības ir cieši saistītas ar programmas Morāles jautājumi audzināšanas darbā vispārizglītojošās skolās teorētiskajām atziņām.

 

Programmas mērķauditorija: Dažādu mācību priekšmetu vispārizglītojošo sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji, kristīgās mācības skolotāji, klašu audzinātāji, direktora vietnieki audzināšanas darbā.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci audzināšanas darbībā ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem un aktualizēt pedagogu prasmes morāles jautājumu mūsdienīgai integrēšanai audzināšanas darbībā.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

 • padziļināt pedagogu – audzinātāju zināšanas psiholoģijā;
 • pilnveidot pedagogu prasmi izmantot efektīvas metodes skolēnu agresijas mazināšanai, pozitīvu emociju radīšanai un mācīšanās motivācijas veicināšanai;
 • padziļināt pedagogu izpratni par morālo vērtību nozīmību audzināšanas darbībā;
 • pilnveidot audzinātāju darbības kompetences.

 

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaits

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

Nodarbību vadītājs

 

1

2

3

4

5

 

1.

Audzināšanas darbs ar bērniem ar  uzvedības traucējumiem.

 • Uzvedības traucējumu veidi, cēloņi un risināšanas iespējas mūsdienu sociālajā kontekstā (vecāku aizņemtība, datoratkarības, skolas pārmaiņu laiks u.c. problēmu aspektā).
 • Bērnu motivēšana mācību procesā, galveno motivācijas paņēmienu pielietojums.
 • Izglītošanas un audzināšanas stratēģiju devums bērna personības izaugsmei.

 

2

 • Īss teorētiskais izklāsts.
 • Vingrinājumi pāros,
 • Darbs grupās –stratēģiju izstrāde, situāciju izspēle un analīze, balstoties uz R. Dreikura modeli.

 

 

Inese Lietaviete  Mag. Psych.

 

2.

Dusmu pārvaldīšanas programma un agresijas mazināšana pusaudžiem.

 • Palīdzēt apzināties un novērst nevajadzīgu dusmu rašanos vai izpaušanos, t.i., samazināt dusmu līmeni;
 • Veicināt dusmu prosociālas izpausmes un kontrolēt dusmu vai agresijas pārmērības, t.i., izpaust jūtas, ieskaitot dusmas nepieciešamā brīdī, nezaudējot paškontroli;
 • Palīdzēt iemācīties piemērotas konfliktu risināšanas prasmes kā kompromiss, sarunāšanās, taisnīga cīņa un citas.

 

 

 

4

 • Lekcija teorētiskā materiāla apguvei.
 • Situācijas modelēšana - (praktiski piemēri demonstrējumos un grupu darbā) novērošanas, dialogu un vingrinājumu lietošanai

 

 

 

 

Inta Poudžiunas  Mag. Psych.

 

 

3.

 

Mūzikas skaņas bērna dzīves garīgajā telpā

 • Mūzika kā kultūras garīgā vērtība.
 • Muzikalitāte, intelekts, inteliģence.
 • Kāpēc ir labi bērnam iemācīt dziedāt.
 • Mūzika kā emociju koriģētāja.
 • Kas ir "Mocarta efekts"?

3

 

 

 

 • Lekcija.
 • Diskusija
 • Mūzikas klausīšanās.

Māra Zilgalve,Dr.psych.

 

 

 

4

Pedagoģiskajā praksē balstīts didaktiskais modelis, kas paredz daudzveidīgu uz morālām vērtībām orientētu audzināšanas darbību.

 • Audzināšana – klases stundas, ārpusstundu pasākumi, saskarsmes situācijas.
 • Vērtību tēmas aktualitāte.
 • Vērtību daudzveidība un tās izpratne.
 • Klases audzinātāja stundu tēmu un formu piemēri.
 • Klases audzinātāja stundu metodisko materiālu un metožu piemēri.
 • Saskarsmes situāciju piemēri.

 

 

2

 • Demonstrācija.
 • Diskusija.
 • Audzināšanas stundas modelēšana.
 • Darbs pāros (grupās).

Kristīne Tropiņa, Mag. Philol.

 

 

 

 

5.

 

 

 

Tematisks ērģeļmūzikas koncerts.

 

 

 

1

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 
 
fake rolex watches for sale

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


replica watchesrolex replica