Mūsu Institūta vēsture

E-pasts Drukāt PDF

Dibināšana 1992. gadā

Mūsu Institūta pirmsākumi meklējami Rīgas Garīgajā seminārā, kas no jauna tika dibināts 1920. gadā un 1938. gadā kļuva par Latvijas Universitātes Katoļu teoloģijas fakultāti. Pēc kara, 1946. gadā Garīgais seminārs atsāka savu darbību Katoļu (Kijevas) ielā 14, telpās, kur vēlāk tika dibināts mūsu Institūts, bet 1951. gadā Seminārs tika slēgts. 1954. gadā Garīgais seminārs no Padomju varas saņēma atļauju atsākt savu darbību, bet nu jau tagadējās Semināra telpās Katoļu (Kijevas) ielā 16.

   

Mūsu Institūts tika dibināts 1992. gadā blakus Semināram (Katoļu ielā 14) kā reliģiskas organizācijas mācību iestāde “Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra Katehētikas institūts”. Pēc atmodas cilvēku sirdīs bija lielas ilgas pēc patiesām zināšanām garīgajā un teoloģiskajā jomā. Tādēļ Institūts tika dibināts ar mērķi palīdzēt daudziem rast atbildes uz svarīgākajiem dzīves jautājumiem un viņus sagatavot darbam skolās un draudzēs. Arī mūsdienās, lajiem sadarbojoties ar priesteriem, Institūts vēlas sniegt savu ieguldījumu garīgo vērtību atjaunošanā un nostiprināšanā sabiedrībā.

     

Pēc 15 gadu darbības vecajā koka ēkā Katoļu ielā 14, 2008. gada janvārī Institūts tika pārcelts uz Vecrīgu. Ar kardināla Jāņa Pujata svētību un atbalstu Institūts turpināja savu sūtību labās un skaistās Rīgas Metropolijas kūrijas telpās (M. Pils ielā 2 un Klostera ielā 4).

2016. gada vasarā Baznīca pieņēma lēmumu, ka abiem pie Laterāna Pontifikālās universitātes afiliētajiem institūtiem būtu jāatrodas līdzās un šobrīd Institūts atrodas Katoļu ielā 16 sadarbojoties ar RTI un semināru. RARZI, kas atgriežas Katoļu ielā, jau ir atkārtoti valsts akreditēta mācību iestāde ar vairākām mācību programmām un jauniem nākotnes plāniem.

Pievienošana Laterāna Pontifikālajai Universitātei

   

Lielās 2000. gada Jubilejas gadā 22. janvārī Svētais Krēsls mūs pievienoja (collegamento) Laterāna Pontifikālajai Universitātei (sk. www.pul.it) un mēs kļuvām par Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu kā Laterāna Pontifikalās Universitātes (LPU) filiāle. LPU teoloģijas fakultāte garantē mūsu akadēmisko kvalitāti un mūsu absolventiem LPU piešķir diplomus, kas ir starptautiski atzīti.

   

2006. gadā Institūts un visas studiju programmas tika akreditētas arī Latvijas Republikā. 2008. gada maijā mūsu kvalitāti atzina arī Latvijas Universitātes pētījums: starp 37 Latvijas Augstskolām mēs tikām ierindoti 10. vietā.

Kas ir Laterāna Pontifikālā Universitāte?

 

“Īpašā veidā jūs esat pāvesta universitāte”, teica Jānis Pāvils II 1980. gada 16. februārī savā uzrunā Laterāna Pontifikālajā Universitātē. Universitātes augstākā amatpersona – Gran cancelliere – ir pāvesta vietnieks Romas diecēzei. Pati vēsture arī parāda ciešo saistību starp universitāti un Svēto Krēslu.

 

 

 

Universitātes vēsture sākās 1773. gadā, kad pāvests Klements XIV uzticēja Romas klēram Romas Koledžas Teoloģijas un Filozofijas fakultātes. 1824. gadā pāvests Leons XII pārcēla šīs fakultātes uz Sv. Apolinārija pili, kurā 1853. gadā pāvests Pijs IX nodibināja Kanonisko tiesību un Civiltiesību (utriusque iuris) fakultāti. Pāvesta Pija XI pontifikāta laikā Augstskola tika pārcelta uz Laterānu. 1959. gadā svētīgais pāvests Jānis XXIII piešķīra Laterāna Augstskolai universitātes statusu.

 

 

 

 

 

   

Laterāna nosaukums cēlies no senās romiešu Laterānu ģimenes vārda. Mūsu ēras sākumā tajā vietā, kur pašreiz atrodas universitāte, atradās šīs ģimenes pils. Laterānā 320. gadā imperators Konstantīns uzcēla pirmo baziliku, kas kļuva par pāvesta katedrāli – visu baznīcu “māti”, jo sākot ar 4. gadsimtu, apmēram 1000 gadus tai blakus atradās pāvestu rezidence.

Vairāk nekā 2 gadsimtu pastāvēšanas laikā Laterāna universitātē studējušas un strādājušas ievērojamas personības – patiesi ticības liecinieki, kas snieguši svarīgu ieguldījumu kultūras jomā un Baznīcas dzīvē. Starp izcilākajiem absolventiem jāmin sv. Gaspars del Bufalo, sv. Vincents Palloti, Sv. Hosemarija Escriva, svētīgais pāvests Jānis XXIII kā arī citi pāvesti – svētīgais Pijs IX, Benedikts XV un Pāvils VI.

 

Pašreiz Laterāna Pontifikālā Universitāte ir viena no slavenākajām Romas pontifikālajām universitātēm – īpaši ar savu Teoloģijas, Filozofijas un Juridisko fakultāti. Tajā docē apmēram 200 profesoru, kas nāk no kādām 20 valstīm, un studē apmēram 3300 studentu. Universitātei ir pievienoti vairāk nekā 35 Institūti, kas atrodas vairāk nekā 20 dažādās valstīs.

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.