Saistošie dokumenti

Drukāt

2020./2021. studiju gada grafiks

Rīkojums par bibliotēkas apmeklējumu 22.02.2021

Rīkojums par bibliotēkas apmeklējumu 21.01.2021

Rīkojums par bibliotēkas apmeklējumu 12.01.2021.

Rīkojums par RARZI darbu pēc 19.12.

Rīkojums par RARZI darbu pēc 8.11.

Rīkojums par RARZI darbu pēc 14.oktobra

Piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Informācija par akreditācijas termiņa pagarināšanu

Institūta uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam

Nomināts -IT

LPU Rektora N.Ciola apstiprinātā vēstule - IT

Pārejas noteikumi studentiem - pieņemts RARZI padomes sēdē 2014. gad 16. aprīlī.

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sansiegto studiju studiju rezultātu atzīšanas noteikumi RARZI

Izraksts no 2013. gada 5. decembra Institūta padomes sēdes protokola Nr. 02/13

Institūta uzņemšanas komisijas nolikums

Institūta vadības struktūra

Institūta nolikums (IT Statuti)

Institūta nolikuma īstenošanas noteikumi

Institūta iekšējās kārtības noteikumi

Klausītāja reģistrācijas veidlapa kursu apgūšanai

Par izmaiņām RARZI darba kārtībā saistībā ar Covid 19 pandēmiju un Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli

Par izmaiņām RARZI darba kārtībā saistībā ar Covid 19 pandēmiju un Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli

RARZI BIBLIOTĒKAS DARBA NOTEIKUMI 2020

Rīkojums par izmaiņām RARZI darbakārtībā ārkārtas situācijā 2020

Rīkojums par studentu apliecības pagarināšanas kārtību

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem studentiem

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem

Rīkojums par mūžizglītības programmas studiju maksu

Nolikums par studentu pētnieciskiem darbiem

Noteikumi par individuālo studiju plānu

Noteikumi par klausītājiem un viesstudentiem Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

Studiju pārtraukšanas/atjaunošanās kārtība Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

Studiju pārtraukšanas iesniegums par atskaitīšanu

Studiju uzsākšanas kārtība RARZI vēlākos studiju posmos

Gada atskaites

2009. gada atskaite

2010. gada atskaite

2011. gada atskaite

2011. gadagrāmata

2012. gadagrāmata

2013. gadagrāmata

2014. gadagrāmata

2015. gadagrāmata

Piecu gadu atskaite 2009-2014 (IT)

Vatikāna Izglītības kongregācija

Istruzionesugli Istituti Superioridi Scienze religiose (28 giugno 2008) – (IT, EN)

Katoļu universitātes un fakultātes saistošas normas:

Sapientia Christiana. Par Baznīcas Universitātēm un fakultātēm (29 aprile 1979) (IT, EN)

Vatikāna Izglītības kongregācijas dekrēts par RARZI dibināšanu (Dekrēts nr. 1493/99)

Lateranum

Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāna vēstule par gala pārbaudījumu norisi