Vizīte Varšavas Stefana Višinska universitātē

No 4. līdz 6. jūnijam RARZI vadība - direktora p.i. A. Stepanovs, vicedirektore I. Augškalne, studiju programmu direktore I. Trups-Kalne un lektore M. Sofija (Irēna) Ošmjanska ERASMUS darbinieku mobilitātes programmas ietvaros apmeklēja Varšavas Stefana Višinska universitātes (http://www.uksw.edu.pl/) Teoloģijas fakultāti, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus un apmainītos pieredzē. RARZI ir noslēgts sadarbības līgums ar šīs universitātes Teoloģijas fakultāti, kurā šajā studiju gadā studentu apmaiņas programmas ietvaros studē RARZI bakalaura programmas studenti L. Lintiņš, A. Kačāne un K. Jakovļeva. Tikšanās laikā ar šīs universitātes Teoloģijas fakultātes vadību un docētājiem, tika panākta vienošanās par docētāju apmaiņu nākamajā studiju gadā, kā arī ieskicētas kopīgo zinātnisko projektu aprises. RARZI vadība iepazinās arī ar ERASMUS apmaiņas programmu studentu iespējām un dzīves un studiju apstākļiem.

 

Varšavas vecpilsētā.

 

Tikšanās ar teoloģijas fakultātes pārstāvi pr. dr hab. Bartosz Adamczewski.

 

Tikšanās ar Teoloģijas fakultātes darbiniekiem un docētājiem.

 

Teoloģijas fakultātes bibliotēkā iepazīstamies ar abonētājām datu bāzēm.

 

Teoloģijas fakultātes ēzelis.

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.