Home
aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(18)  
2017.14.09
RARZI jaunais studiju gads

13.septembris, 2017, 15:51

 

 

8. septembrī jaunais mācību gads sākās arī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI), kas pagājušajā gadā pārvācās uz jaunām, jau studentu pozitīvi novērtētām telpām Katoļu ielā 16. Humanitāro zinātņu bakalaura programmas „Reliģija” 1. kursā šogad ir uzņemti 14 studenti, bet Mūžizglītības programmā studijas uzsāks 13 studenti. Maģistratūras programmās uzņemšana vēl tikai sekos 2018. gada janvārī. Līdz ar to šajā mācību gadā visos bakalaura, maģistratūras un mūžizglītības kursos kopā studijas ir uzsākuši 70 studenti.

Dienu pirms mācību sākuma uz sēdi pulcējās RARZI docētāji, kuru pavisam augstskolā ir 39. Sēdes laikā ziedus un kolēģu apsveikumus saņēma Žanete Narkēviča, Baiba Brūdere, Māra Kiope un māsa Klāra PIJ, kas tagad ir ieceltas par profesorēm.

6. oktobrī augstskola svinēs savas aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga svētkus. Tie sāksies ar Svēto Misi Rīgas Sv. Franciska baznīcā pl. 16.30. Pēc tam vecajā kapelā sekos akadēmiska uzruna, kuru sagatavos profesore Baiba Brūdere.

Vēl šajā semestrī, konkrēti, 22. – 24. septembrī, RARZI Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju jau sesto reizi rīko semināru katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6”, kas šoreiz notiks Saldū. Pārdomām izvēlēta tēma „Latvietība un kristietība”, šādi atzīmējot tuvojošos valsts simtgadi. Lekcijas būs par tādām tēmām kā: „Etniskā un kristīgā identitāte” (Matiass Heins), „Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā” (pr. Pēteris Skudra), „Latviskās tradīcijas katoļu Baznīcā” (pr. Aigars Bernāns), „Latvietība un kristietība” (pr. Andris Vasiļevskis). Ar visu programmu, kā arī par iespējām pieteikties var uzzināt šeit.

LRKB IC, foto: Liene Martuzāne

2017.06.09
RARZI Studiju plāns 2017./2018. akad. māc. gadam


Studiju plāns 2017.-2018. I semestris

Visas studiju programmas vienā failā:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma  Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā

Profesionālā maģistra studiju programmas „Reliģija” ar kvalifikāciju pastorālais konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija" ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

Mūžizglītības programma

 

pēdējie labojumi veikti 18.09.2017.

2017.04.09
REKOLEKCIJAS SAULKRASTOS

 

Dārgie docētāji, studenti un darbinieki!

Skaistajā atvasaras laikā, uzsākot jauno akadēmisko gadu, aicinu jūs uz rekolekcijām, kas notiks 15.-16. septembrī, Saulkrastos. Tā mums visiem ir iespēja būt kopā ar Kungu lūgšanas un klusuma garā. Rekolekcijas vadīs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins sadarbībā ar mūsu kapelānu pr. Alberto Sančesu.

Rekolekcijas notiks atpūtas centrā “Minhauzena Unda” (Saulkrasti, Ainažu 74). Centrs atrodas pie pašas jūras. Ap centru ir skaists parks, kas piemērots apcerīgām pastaigām. Dzīvošana paredzēta vienvietīgos (docētājiem) un divvietīgos (studentiem) viesnīcas numuros. Konferences un lūgšanas notiks atsevišķā ēkā, kur telpas tiks īpaši tam pielāgotas. Programma jau ir izstrādāta (skat. pielikumā)

Mums būtu ļoti svarīgi saplānot praktiskās un finansiālās lietas – dzīvošanu viesnīcā, ēdināšanas izdevumus utt. Tāpēc gribētos zināt par jūsu piedalīšanās iespējām. Ja ir grūtības tikt uz pilno laiku, lūdzu uzrakstiet, par savu dalības plānojumu.

Rekolekciju programma Saulkrastos 2017

Transports uz Saulkrastiem un Rīgu

Ainažu autobuss: pietura “Glābšanas stacija”; 2. min. līdz “Minhauzena Undai”

Vilciens uz Saulkrastiem; jāiet 30. min. līdz “Minhauzena Undai”

Atpūtas centrā ir autostāvvieta privātajām mašīnām

 

Studentiem dalības maksa 15 Eiro.

Pieteikšanās:

Lūgums reģistrēties elektroniskajā saitē līdz 10. septembrim un studentiem veikt dalības maksājumu uz RARZI kontu.

Elektroniskā saite - Pieteikšanās RARZI rekolekcijām

LPU FILIĀLE RARZI

Reģistrācijas nr. 40003501407

Klostera iela 4, Rīga, LV – 1050

Faktiskā: Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Ar cieņu,

Žanete Narkēviča

2017.28.08
RARZI 2017./2018. studiju gada grafiks

RARZI 2017./2018. studiju gada grafiks


pēdējie labojumi veikti 29.08.2017.
2017.24.08
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6”

 

Garīgais impulss 6 programma

2017.23.08
Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas atskats

 

No 17. līdz 19. augustam aizvadīta jau otrā Rīgas Augstāko Reliģijas Zinātņu Institūta rīkotā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija Psallite Sapienter. Šī akadēmija veidota ar mērķi dot iespēju mūziķiem izglītoties un papildināt zināšanas liturģiskajā mūzikā, piedāvājot akadēmiskas lekcijas un iespēju ikvienam dalīties savā personiskajā pieredzē ar citiem. Šogad akadēmijā piedalījās draudžu ērģelnieki, koru un ansambļu vadītāji un dziedātāji, kā arī citi interesenti no visām Latvijas diecēzēm. Trīs dienu laikā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas lekcijas, kas bagātināja redzējumu un veidoja dziļāku izpratni par liturģiskās mūzikas aktuāliem jautājumiem. Arī šogad bija unikāla iespēja dzirdēt pieredzes bagāto liturģijas un sakrālās mūzikas speciālistu, profesoru Francu Karlu Prāslu no Austrijas, kas akadēmijas dalībniekus iepazīstināja ar sakrālās mūzikas iezīmēm, liturģiskā gada teoloģiju, jo īpaši pievēršoties Jaunavas Marijas kultam.

Arī citās lekcijās dalībnieki tika aicināti pārdomāt dažādas liturģijas un sakrālās mūzikas tēmas. Pr. Mihails Volohovs uzsvēra svētā klusuma nozīmi liturģijā, Laine Tabora vērsa uzmanību uz proprium antifonu svarīgumu liturģisko dziedājumu kontekstā, Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis iepazīstināja ar Latvijā saglabājušos XV gadsimta Rīgas Misāles manuskriptu un tajā atrodamo viduslaiku Rīgas lokālo muzikālo tradīciju mantojumu. Savukārt Ieva Lazdāne dalījās savā mūziķes, diriģentes un Aglonas kora skolas direktores bagātajā pieredzē.

Šajā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā tika atvēlēts laiks arī savstarpējai domu apmaiņai grupu darbos, kur dalībnieki, iepazīstoties, daloties līdzšinējā pieredzē un izvērtējot šī brīža situāciju mūzikas jomā draudzēs, smēlās iedvesmu no kolēģiem un kopīgi apzināja aktuālās vajadzības un nākotnes izaicinājumus.

Pēc teorētiskajām lekcijām mēģinājumu laikā akadēmijas dalībnieki gatavojās kopīgai ikvakara lūgšanai, kas pašu dziedāta tika svinēta katras dienas noslēgumā. Sestdienas liturģijā izskanēja trīs talantīgu jauno komponistu Irīnas Rebhūnas, Solvitas Ivanovas un Renātes Stivriņas proprium dziedājumi, kas īpaši komponēti šī gada Psallite Sapienter noslēguma Svētajai Misei un, pavisam noteikti, turpmāk iesakņosies draudžu koru repertuāros.

Svēto Misi svinēja Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš, uzrunājot mūziķus, iedrošināja un mudināja apzināties savu kalpojumu kā aicinājumu, kā arī novēlēja atgriezties savās draudzēs atjaunotiem un kalpot Kungam ar saviem talantiem.

Paldies liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas organizatoriem, īpaši RARZI direktorei Žanetei Narkēvičai, Rīgas Garīgā Semināra rektoram tēvam Imantam Medveckim.

Psallite Sapienter organizatori pateicas ikvienam, kurš piedalījās šī gada liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība un kopīgs redzējums palīdzēs bagātināt un atjaunot liturģiskās mūzikas jomu Baznīcā Latvijā!

 

Psallite Sapienter komanda

 

Foto: Matthias Heins

2017.07.08
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam

Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2017./2018. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:

PAMATSTUDIJAS


  • Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā, studiju maksa 85.00 € mēnesī  850.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem ar vispārējo/profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā, kas kļūs par pamatu tālākām studijām.

3 gadu 3 mēnešu nepilna laika klātienes studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

 

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem:

a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;

b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss  20 krp apjomā (oriģināls jāuzrāda);

Bakalaura programmas vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 (labi);

Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

2 gadu 6 mēnešu nepilna laika studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās.

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

Studijas maģistra programmās sāksies ar 2018. gada 2. februāri!

Reflektantiem ar bakalaura grādu, kas iegūts ne Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās iestādēs Katoliskās teoloģijas sagatavošanas kurss sāksies ar 8. septembri!

Mūžizglītība

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (20 krp, 5 mēneši, no septembra līdz janvārim). Interesenti varēs iegūt sistemātisku ieskatu Katoliskās Baznīcas teoloģijas pamatnozarēs. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās. Studiju maksa 40 € mēnesī, 200 € semestrī (5 mēneši)

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

  • Klausītāji un viesstudenti

Klausītāji un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta.

Anketa

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

sīkāka informācija studiju jautājumos pa e-pastu trupskalne@gmail.com vai 29524484

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2017. gada 22. līdz 25. augustam Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI sekretariātā no pl. 10.00-19.00.

Iestājpārrunas sestdien 2017. gada 26. augustā Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā no plkst. 11:00


 

Marija Mežote

2017.13.07
Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija

 

 

Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija

Psallite Sapienter - Dziedāt Noslēpumu

Laikā no 17. līdz 19. augustam Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts rīko otro liturģiskās mūzikas vasaras akadēmiju. Tās ietvaros notiks lekcijas par liturģijas un mūzikas attiecībām, kā arī praktiskās nodarbības.

Akadēmijas īpašais viesis ― Romas Pontifikālā Sakrālās mūzikas institūta un Grācas Mūzikas un teātra universitātes profesors Francs Karls Prasls

Pasākums notiks Katoļu ielā 16 Rīgas Augstākā reliģijas institūta un Rīgas Garīgā semināra telpās.

Aicinām piedalīties visus, kas vēlas padziļināt izpratni par liturģisko mūziku un ir saistīti ar Baznīcas mūzikas dzīvi.

 

Dalības maksa - 20 Eiro (darba materiāli, kafijas galds)

Lūgums veikt maksājumu uz RARZI kontu:

LPU FILIĀLE RARZI

Reģ. nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV – 1050

LV25HABA0001408056042

 

Lūdzam reģistrēties līdz 4. augustam caur elektronisko saiti

RARZI direktore

Žanete Narkēviča

Pieteikšanās Liturģiskās mūzikas akadēmijai

Dziedāt noslēpumu programma


2017.12.06
Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

Profesionālā maģistra studiju programma "reliģija"

ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

Komisija:

1.  Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil. – RARZI direktore (Komisijas priekšsēdētāja)

2.  Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.

3.  Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed. – RARZI vicedirektore, Ētikas skolotāju asociācijas pārstāve

4.  Viesprof. M. Lācis, Dr. theol., Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, darba devēju pārstāvis

5.  Lekt. L. Ērgle, Mag. ped., Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece, Kristīgo skolotāju asociācijas pārstāve

6.  Asoc. prof. I. Trups-Kalne, Dr. psych., RARZI studiju programmu direktore (komisijas sekretāre)

Nr.

Laiks

Studenta vārds, uzvārds

Maģistra darba tēma

Darba vadītājs/

Konsultants

Recenzenti

1.

10.00

Annija Veitnere

Schola cantorum un tās pieredzes piedāvājums Katoļu Baznīcai Latvijā

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Viesprof. M. Lācis, Dr. theol./Viesdoc. I. Rozenbaha, Dr. art.

2.

10.45

Anna Jermakoviča

Marijas Montesori pedagoģijas principi un Edītes Šteinas antropoloģijas aspekti sākumskolas bērnu katehēzē

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil./ Asoc. prof. I. Trups-Kalne

11.30 apspriede

pl. 12.30 rezultātu paziņošana

Marija Mežote

2017.30.05
Katoļu studentu diena RARZI jaunajā mājvietā 13.maijā


 

 

 

 

 

 

 

 

Dienā, kad katoliskā Baznīca atzīmēja 100.gadadienu kopš Jaunavas Marijas pirmās parādīšanās trīs ganiņiem 1917.gada 13.maijā  Fatimā (Portugāle), arī Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) iekļāvās šajos atceres pasākumos, VII Katoļu studentu dienas ietvaros īpaši uzticot abas augstskolas Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

Par tradīciju kļuvušie katoļu studentu svētki, kuros piedalās gan abu minēto augstskolu esošie un  bijušie studenti, kā arī citu augstskolu studenti – katoļi,  šoreiz notika RARZI jaunajā mājvietā – RTI  jeb Rīgas Garīgā semināra ēku kompleksā, kas jau kopš  šā gada sākuma ir augstskolas jaunā mājvieta.

Abu “dvīņu augstskolu” atrašanās vienā ēku kompleksā ir likumsakarīga, var teikt, pat nepieciešama un studentu svētki ļāva dziļāk izprast šīs kopības bibliskos pamatus. Priesteri, semināristi, RARZI pasniedzēji un  studenti varēja apjaust, ka visi kopā viņi ir  Kunga “izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums (sal. 1 Pēt 2, 9), jo šie Svēto Rakstu vārdi attiecas uz visu Dieva tautu – vīriešiem un sievietēm, lajiem un  ordinētajiem kalpotājiem un  Baznīca to sauc par kristīto kopīgo priesterību.[1]

Svētki sākās ar Svēto Misi sv. Franciska baznīcā, ko celebrēja V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, koncelebrējot priesteriem – RARZI un RTI mācībspēkiem un kuru ar muzikālo priekšnesumu bagātināja abu augstskolu apvienotais koris RARZI studiju programmu  direktores I.Trups-Kalnes vadībā.

Pēc sv. Mises notika VII Katoļu studentu dienas zinātniskās konferences pirmā plenārsēde RARZI direktores, Dr. phil. Žanetes Narkēvičas vadībā. Tajā klausītāji dzirdēja RTI rektora, Lic. theol., pr. Imanta Medvecka uzrunu, kam sekoja  Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes   doktoranta, RARZI lektora, pr. Andra Ševela referāts “Fatimā izteiktā Dievmātes vēstījuma aktualitāte mūsdienās“.

Tam sekoja RARZI lektores, Mg. theol. Ņinas Skangales-Začestes priekšlasījums “Marijas tēls ikonogrāfijā”, bet plenārsēdi noslēdza RTI inspektora, Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes doktoranta, pr. Ilmāra Tolstova referāts “Baznīcas un pasaules, transcendences un imanences savstarpējo „attiecību” problemātika, pamatojoties uz Vatikāna II koncila dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium VIII nodaļu “.

Pēc pusdienām sekoja zinātniskās konferences II daļa – darbs sekcijās.

Filozofijas un  sociālo zinātņu sekcijā RTI students Dāvis Ozoliņš iepazīstināja klausītājus ar priekšlasījumu “Dante Aligjēri kā pestīšanas liecinieks Dievišķajā komēdijā”, bet RTI students Maksims Vlasovs piedāvāja ieskatu filozofa Martina Būbera darbā “Es un  Tu”, komentējot vienu tā  dialogu.

Savukārt RARZI students Arsēnijs Haitins bija pievērsies tādai aktuālai tēmai, kā veģetatīvās distonijas psiholoģiskie un  garīgie aspekti, bet sekcijas darbu noslēdza RARZI absolvente, Mg. rel. Baiba Pika ar referātu “Neredzīgu un vājredzīgu bērnu uztvere un  ieguvumi vizuālās un  taktilās mākslas nodarbībās”.

 

Sistemātiskās teoloģijas sekcijas priekšlasījumu autori bija pievērsušies pāvestu grāmatām un dokumentiem – RTI students Valters Vārpsalietis referēja par Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” II daļas 6.nodaļu, apcerot Kristus ciešanas Ģetzemanē,  bet RTI students Mārtiņš Kārklis piedāvāja šīs grāmatas 8.nodaļas apceri.

RARZI maģistrante Iveta Šaicāne piedāvāja ieskatu sv. Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules Mulieris dignitatem 5.punktā, izceļot Nācaretes Jaunavai dāvāto žēlastības pilnību nozīmi sievišķības pilnveidē, bet kā pēdējais sekcijā  referēja Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu bakalaura programmas students Andris Amoliņš par tēmu “Pāvesta Benedikta XVI apustuliskā vēstule Summorum Pontificum un to pavadošā instrukcija Universae Ecclesiae – īss kanonisks apskats”.

 

Trešā, Praktiskās teoloģijas sekcija izcēlās ar lielu tēmu dažādību – RARZI absolvente, Mg. rel. Stella Jurgena iepazīstināja klausītājus ar tēmu “Bailes un  to pārvarēšana Svētajos Rakstos”, bet RARZI maģistrante Inese Krompāne analizēja jēdzienu “iekšējā lūgšana” , balstoties uz Katoliskās Baznīcas katehismu un  sv. Terēzes no Avilas pieredzi.

Mg. geol., Mg. rel., RARZI absolvente, LU doktorante ģeoloģijā Agnese Marianna Miķelsone piedāvāja priekšlasījumuDārgakmeņi katoliskajā Tradīcijā”, bet sekcijas darbu pabeidza RARZI absolvente, Mg. rel. Dace Indrika ar referātu “Liturģiskais tērps un  reliģiskais muzejs. Latvijas un  Maltas pieredze”. ‘

Konferences darbs noslēdzās ar sekciju darba kopsavilkumu noslēguma plenārsēdē, kam sekoja sadraudzība, kur tika piedāvātas gan spēles, gan ikonogrāfijas meistardarbnīca, kā arī ekskursija pa Rīgas Garīgo semināru.

Kaut šogad svētku dalībnieku skaits bija mazāks, lielā zinātniskās konferences dalībnieku izvēlēto tēmu dažādība palīdzēja saskatīt  RARZI un  RTI studentus un pasniedzējus kā dažādus, dzīvus akmeņus, kas ar savām dažādajām spējām un  aicinājumiem veidos garīgu namu un  taps par svētu priesteru saimi (skat. 1Pēt 2, 5) nākotnes Latvijai.

RARZI absolvente Stella Jurgena


[1]Sal. KBK Nr. 1141-1142.

 
1 lapa no 2
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI