Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Drukāt

 

 

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, ievērojot tradīciju piedāvājam svinēt Svētās Mises par mūsu tuviniekiem, kas ir aizgājuši mūžībā.

Kapelāns būs no pl. 16.00 biktskrēslā pl. 16.30 Svētā Mise Svētā Franciska baznīcā.

Lai to īstenotu, piedāvājam svinēt Svētās Mises novembrī par šādiem nodomiem:

6. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par mirušajiem RARZI docētājiem, studentiem, absolventiem un darbiniekiem.

https://www.facebook.com/RARZInstituts/videos/2859098261040456

13. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu pirmo kursu un mūžizglītības studentu mirušajiem tuviniekiem.

https://www.facebook.com/RARZInstituts/videos/2865786473704968

20. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu otro, trešo un ceturto kursu studentu mirušajiem tuviniekiem.

https://www.facebook.com/RARZInstituts/videos/2872397943043821

27. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI docētāju, darbinieku un RARZI absolventu mirušajiem tuviniekiem.

https://www.facebook.com/RARZInstituts/videos/2878278089122473