Baznīcas sociālās mācības kompendija latviešu izdevums

E-pasts Drukāt PDF

 

Foto O.Jansons

Izdevniecība Vox Ecclesiae ir sagatavojusi Baznīcas sociālās mācības kompendija pirmo latviešu izdevumu. Šis ir viens no svarīgākajiem Baznīcas dokumentiem līdzās Katoliskās Baznīcas katehismam un Vatikāna II koncila konstitūcijām, dekrētiem, deklarācijām. Kompendijs sistemātiskā veidā izklāsta Baznīcas sociālo mācību, kas plašāk aplūkota vairāku pāvestu enciklikās, apustuliskajos pamudinājumos, uzrunās. Tas atklāj Baznīcas izpratni par personu un tās tiesībām, ģimeni, darbu, sabiedrību, apkārtējās vides saglabāšanu, miera veicināšanu un kopīgā labuma vērtību īstenošanu.

Trešdien, 22. maijā, plkst. 14.30 Latvijas Universitātē katoliskās Baznīcas Cilvēka integrālas attīstības dikastērija prefekts kardināls Pīters Turksons atvērs šo grāmatu. Zīmīgi, ka viņa vizītes mērķis Latvijā ir cieši saistīts ar Baznīcas sociālās mācības kompendija iznākšanu. Viņa klātbūtne Latvijā norāda uz sociālās mācības lielo nozīmi Baznīcā un sabiedrībā.

Kompendija latviešu izdevums ir veidots pēc pirmizdevuma parauga, tāpēc arī šī apjomīgā darba vāka noformējumā izmantota Ambrodžo Lorenceti freska Labas pārvaldības alegorija (Sjēna 14.gs.). Baznīcas sociālās mācības kompendija latviešu izdevumu sagatavoja darba grupa, kas strādāja arī pie Vatikāna II koncila dokumentu Izstrādes: tulkotāja Astra Feldmane, redaktors un maketētājs Arturs Hansons, teoloģiskais redaktors pr. Pauls Kļaviņš Dr. theol., zinātniskie konsultanti – prof. Baiba Brūdere Dr. theol. un pr. Modris Lācis Dr. theol. Projektu vadīja Žanete Narkēviča Dr. phil. Grāmata izdota ar Renovabis fonda atbalstu.

https://files.jt.lv/2019/May/MV190334/

Žanete Narkēviča

Izdevniecības Vox Ecclesiae vadītāja

   

   

   

Foto O.Jansons

 

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.