Seminārs Depresija-slimība vai Dieva pārbaudījums

E-pasts Drukāt PDF

 

Reģistrācija

Aicinām Jūs uz semināru "Garīgās veselības robežjautājumi. Depresija - slimība vai Dieva pārbaudījums?"
Seminārs notiks 21.martā (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā).
Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par depresiju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas depresiju atšķir no garīga pārbaudījuma un garīgās  "tumšās nakts" pieredzes. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām sev un citiem depresijas gadījumā.
Semināra lektori:
Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents
Krists Kalniņš, LELB mācītājs, Rīgas Vecā sv. Ģertrūdes draudze
Māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Dr. theol., RARZI docente, garīgā līdzgaitniece
Ilona Krone, Dr. pscyh., psihoterapeite, depresijas pacientu grupu vadītāja
Norise:
Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.
Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstina ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar depresiju un palīdzības iespējām.
Pēc tam - norisināsies paneļdiskusija. kuras mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu - veselības un arī slimības kontekstā. Noslēgumā klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus.
Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete.
Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā.
Dalības maksa 10,00 eiro ja pārskaita uz RARZI kontu līdz 14. martam, (pasākuma dienā samaksa 15,00 eiro).
Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.