Seminārs Depresija-slimība vai Dieva pārbaudījums

E-pasts Drukāt PDF

 

Diemžēl pieteikties vairs nav iespējams, jo ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Aicinām Jūs uz semināru "Garīgās veselības robežjautājumi. Depresija - slimība vai Dieva pārbaudījums?"
Seminārs notiks 21.martā (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā).

Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par depresiju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas depresiju atšķir no garīga pārbaudījuma un garīgās  "tumšās nakts" pieredzes. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām sev un citiem depresijas gadījumā.

Semināra lektori:

Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents

Krists Kalniņš, LELB mācītājs, Rīgas Sv. Ģertrūdes draudze

Māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Dr. theol., RARZI docente, garīgā līdzgaitniece

Ilona Krone, Dr. pscyh., psihoterapeite, depresijas pacientu grupu vadītāja

Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete.

Norise:

Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.

Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstinās ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar depresiju un palīdzības iespējām.  Paneļdiskusijas mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu ‒ veselības un arī slimības kontekstā. Noslēgumā klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus.

 

Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā.
Dalības maksa 10,00 eiro ja pārskaita uz RARZI kontu līdz 14. martam, (pasākuma dienā samaksa 15,00 eiro).
Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 


 

Depresija ‒ slimība vai Dieva pārbaudījums?

Lūk, divu cilvēku pieredzes:

 

"Jūtos mazvērtīga, salauzta. Neglīta. Kaunos runāt par to, ko pārdzīvoju visu šo gadu pēc vīra aiziešanas, jo ir sajūta, ka neviens mani nespēs saprast. Un kuru gan vēl varētu interesēt manas ciešanas! Mani nomāc arī vainas apziņa par izjukušo laulību, jo par savām kļūdām man nāksies maksāt līdz dzīves galam. Daudz raudu. Jūtu, cik ļoti noslēdzos savā izmisumā un skumjās. Tajā, kur visvairāk esmu sāpināta. Pamazām es zaudēju pati sevi."

A.M.

"Kādu dienu man viss rādījās melnās krāsās – mana tumšā un noslēgtā dzīve slimnieku korpusā bez saules, bez gaismas, bez nevienas lietas, kas varētu palīdzēt nest nastu, ko Dievs man ir uzlicis. Slimība, klusēšana, pamestība... Manas domas bija skumjas, drūmas, man šķita, ka manī nav mīlestības pret Dievu, ka cilvēki ir mani aizmirsuši, ka man nav ne ticības, ne gaismas. Habits man bija par nastu...  Tajā brīdī es tik tiešām būtu gribējis nomirt. Taču tikai tāpēc, lai neciestu. Vēlāk sapratu, ka tas bija kārdinājums.”

‒ brālis Rafaēls Arnaiss Barons, kanonizēts 2009. gadā

 

Nereti ir grūti rast precīzas definīcijas un nošķīrumus dvēseles stāvokļiem – vai notikumi, kas sagādā ciešanas, ir Dieva pārbaudījums vai šķīstījošā "tumšās nakts" pieredze? Bet varbūt mūsu garīgo grūtību pamatā ir psiholoģiskas problēmas, kāds nozīmīgs zaudējums vai iekšējs konflikts, kas neatpazīts un laikus neatrisināts, pāraug depresijā?

 

Interdisciplinārie jautājumi par garīgo veselību, šķiet, sabiedriskajā diskusijā šobrīd kļūst arvien aktuālāki, jo vairāk tāpēc, ka Eiropas valstīs depresija ir trešā visbiežāk sastopamā psihiskā saslimšana aiz miega un trauksmes traucējumiem. Pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO) prognozēm[1] ‒ līdz 2030. gadam depresija kļūs par biežāko darba nespējas un invaliditātes iemeslu (šobrīd vadošās ir sirds-asinsvadu saslimšanas).

 

Lai veicinātu padziļinātu interdisciplināru dialogu par šiem jautājumiem, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir uzsācis tālākizglītības semināru ciklu "Garīgās veselības robežjautājumi." Seminārā "Depresija ‒ slimība vai Dieva pārbaudījums?", kas notiks 21. martā (18:00-21:00) Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā), būs iespēja dzirdēt jomas ekspertu viedokļus par depresiju kā sabiedrības veselības problēmu un iegūt padziļinātu izpratni par kritērijiem, kas to atšķir no citām eksistenciālām un garīgām pieredzēm. Seminārs ir paredzēts ne vien nozares profesionāļiem, bet arī ikvienam interesentam.

 

 

 

 

 


[1] PVO ziņojums "Depression: A Global Crisis" (2012). https://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.