Jaunumi katehēzes metodiskajā centrā

Drukāt

Jaunajā gadā Katehēzes metodiskais centrs ir papildinājis metodisko materiālu krājumu ar vērtīgiem metodiskiem līdzekļiem un jaunu literatūru, lai sekmētu katehētu formāciju un bagātinātu katehēzes nodarbību gaitu. Mācību līdzekļi arī ir lieliski izmantojami kristīgās mācības stundās:

  1. 1. Kamishibai teātris:

„Mozus un degošais ērkšķu krūms”.

 

„Mozus un Dieva baušļi”.  

„Bērns Jēzus templī”.  

„Pēdējās vakariņas”.  

„Pazudušais dēls”. 

„Svētais Francis no Asīzes”.  

„Svētais Juris”.

„Svētais Jānis Bosko”.

„Jēzus un neredzīgais vīrs”.

Kamišibai ir japāņu stāsta forma (no japāņu valodas “kami” – papīrs; “shibai” – izrāde vai drāma), kas līdzinās kavētai animācijai. Izrādes “skatuve” ir kartona vai koka forma, kurā var ievietot uz A3 formāta biezām lapām vai plāniem kartoniem uzdrukātas ainas.

   

Pārsvarā vienā izrādē ir aptuveni 12 ainas, kurām jābūt skaidri saskatāmām cilvēku grupā, proti, tās nevar būt pārlieku sīki detalizētas. Šo teātri var izspēlēt arī bez skatuves, taču tā tomēr ir ieteicama, jo palīdz bērniem koncentrēt uzmanību uz attēloto stāstu. Teicējs var būt gan pieaugušais, gan bērns, gan arī bērnu grupa, turklāt bērni var arī paši veidot savus stāstus, kad ir apguvuši stāsta formas principu.

  1. Animācijas filmu sērija “Brālis Francis”. Filmās arī ir iekļautas dziesmiņa ar kustībām un dažādas lūgšanas atbilstošas filmas tēmai:
  1. Koka klucīšu puzle “Seši notikumi Jēzus dzīvē”: Jēzus un bērni, Jēzus dzimšana, Jēzus iet pa Galileja jūru pie mācekļiem, Augšāmcelšanās, Jēzus templī, Maizes un zivju pavairošana.
  2. 4. Atbalsts katehētiem: jaunas grāmatas (2013.-2018.): metodika, padomi un pārdomas par efektīvas katehēzes un reliģiskās izglītības aktualitātēm:

 

KERSTING J., BRUMLEY M., GEORGE P., DUDRO V. YOUCAT Study Guide, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

MEUSER B., BAER N.YOUCAT Confirmation Book, San Francisko, Ignatius Press, 2014.

ROSSINI E. 100 Activities based on the Catechism of the Catholic Church: Worksheets, Memory games, Bible studies. For grades 1 to 8, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

DEES J. 31 Days to Becoming Better Religious Educator, Indiana, Ave Maria Press, 2013.

PAPROCKI J. Living the Sacraments: Finding God at the Intersection of Heaven and Earth, Chicago, A Jesuit Ministry, 2018.

PAPROCKI J. Practise MakesCatholic:Moving from a Learned Faith to a Lived Faith, Chicago, A Jesuit Ministry, 2011.

PAPROCKI J., STANZ J. The Catechist’s Backpack: Spiritual Essentials for the Journey, Chicago, A Jesuit Ministry, 2015.

PAPROCKI J. The Catechist’s Toolbox, Chicago, A Jesuit Ministry, 2007.

PAPROCKI J. Beyond the Catechist’s Toolbox: Catechesis That Not Only Informs but Also Transforms, Chicago, A Jesuit Ministry, 2013.

Fitz J. Classroom Management for Catechesis, USA, Liguori, 2013.

RAGASA-MONDOY j. Cultivating Your Catechists: The effective Catechetical Leader, Chicago, A Jesuit Ministry, 2017.

Pauley C.J. Liturgical Catechesis in the 21st Century, Chicago, LTP, 2017.

WESTERHOFF H.J. Will our children have faith, New York, Morehouse Publishing , Third Revised Edition 2012.

WERTHEIMER K.L. Faith ED. Teaching about Religion in an Age of Intolerance, Boston, Beacon Press, 2015.