Informācija par Katehēzes mācību komplektu "Mana Pirmā Svētā Komūnija - katehēze Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta pieņemšanai".

Drukāt

Šī gada septembrī mācību komplekta "Mana Pirmā Svētā Komūnija - katehēze Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta pieņemšanai" mācību grāmata piedzīvoja atkārtotu metienu. Mācību grāmatu var iegādāties Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) bibliotēkā.

Mācību komplekta Darba burtnīca gan ekoloģisku, gan finansiālu apsvērumu dēļ netika atkārtoti izdota, bet tā ir pieejama RARZI Katehēzes centra mājaslapā elektroniskā veidā, nospiežot uz saiti

Iestiprināšanas Sakramenta mācību programma arī ir pieejama RARZI Katehēzes centra mājaslapā, nospiežot uz saiti

Lai svētīgs, ražens un radošs mācību gads!