Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Drukāt

 

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, un tāpēc kā RARZI kapelāns es gribētu, lai visas RARZI Mises, kas tiks svinētas novembrī, tiktu upurētas mirušajiem RARZI studentiem, darbiniekiem, RARZI studentu, absolventu un darbinieku tuviniekiem, kas  ir aizgājuši mūžībā.

Lai to īstenotu, piedāvāju svinēt RARZI Svētā Mises novembrī par šādiem nodomiem:

2. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par mirušajiem RARZI docētājiem, studentiem, absolventiem un darbiniekiem.

9. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu un mūžizglītības studentu mirušajiem tuviniekiem.

16. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par visu RARZI programmu otro, trešo un ceturto kursu studentu mirušajiem tuviniekiem. Svētā Mise būs latīņu valodā.

23. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem tuviniekiem.

30. novembrī Svētā Mise tiek svinēta par RARZI absolventu mirušajiem tuviniekiem.

 

Lūgšana par mirušajiem

V. Kungs, nepiemini manus grēkus.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Kungs, mans Dievs, vadi manas gaitas tava vaiga priekšā.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

 

Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Tēvs mūsu ...

V. No elles vārtiem

R. Atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

 

V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

R. Un mans sauciens lai nonāk pie tevis.

V. Kungs lai ir ar jums.

R. Un ar tavu garu.

Lūgsimies: Kungs, mēs tevi lūdzam,

atbrīvo tava kalpa N. (tavas kalpones N.) dvēseli

no visām grēka važām,

lai kopā ar taviem svētajiem un izraudzītajiem

tā atmodināta atspirgtu augšāmcelšanās godībā.

R. Āmen

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs.

R. Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Āmen.

V. Lai viņu dvēseles un visu mirušo ticīgo dvēseles ar Dieva žēlsirdību atdusas mierā.

R. Āmen.