Home

Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas atskats

E-pasts Drukāt PDF

 

 

No 17. līdz 19. augustam aizvadīta jau otrā Rīgas Augstāko Reliģijas Zinātņu Institūta rīkotā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija Psallite Sapienter. Šī akadēmija veidota ar mērķi dot iespēju mūziķiem izglītoties un papildināt zināšanas liturģiskajā mūzikā, piedāvājot akadēmiskas lekcijas un iespēju ikvienam dalīties savā personiskajā pieredzē ar citiem. Šogad akadēmijā piedalījās draudžu ērģelnieki, koru un ansambļu vadītāji un dziedātāji, kā arī citi interesenti no visām Latvijas diecēzēm. Trīs dienu laikā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas lekcijas, kas bagātināja redzējumu un veidoja dziļāku izpratni par liturģiskās mūzikas aktuāliem jautājumiem. Arī šogad bija unikāla iespēja dzirdēt pieredzes bagāto liturģijas un sakrālās mūzikas speciālistu, profesoru Francu Karlu Prāslu no Austrijas, kas akadēmijas dalībniekus iepazīstināja ar sakrālās mūzikas iezīmēm, liturģiskā gada teoloģiju, jo īpaši pievēršoties Jaunavas Marijas kultam.

Arī citās lekcijās dalībnieki tika aicināti pārdomāt dažādas liturģijas un sakrālās mūzikas tēmas. Pr. Mihails Volohovs uzsvēra svētā klusuma nozīmi liturģijā, Laine Tabora vērsa uzmanību uz proprium antifonu svarīgumu liturģisko dziedājumu kontekstā, Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis iepazīstināja ar Latvijā saglabājušos XV gadsimta Rīgas Misāles manuskriptu un tajā atrodamo viduslaiku Rīgas lokālo muzikālo tradīciju mantojumu. Savukārt Ieva Lazdāne dalījās savā mūziķes, diriģentes un Aglonas kora skolas direktores bagātajā pieredzē.

Šajā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā tika atvēlēts laiks arī savstarpējai domu apmaiņai grupu darbos, kur dalībnieki, iepazīstoties, daloties līdzšinējā pieredzē un izvērtējot šī brīža situāciju mūzikas jomā draudzēs, smēlās iedvesmu no kolēģiem un kopīgi apzināja aktuālās vajadzības un nākotnes izaicinājumus.

Pēc teorētiskajām lekcijām mēģinājumu laikā akadēmijas dalībnieki gatavojās kopīgai ikvakara lūgšanai, kas pašu dziedāta tika svinēta katras dienas noslēgumā. Sestdienas liturģijā izskanēja trīs talantīgu jauno komponistu Irīnas Rebhūnas, Solvitas Ivanovas un Renātes Stivriņas proprium dziedājumi, kas īpaši komponēti šī gada Psallite Sapienter noslēguma Svētajai Misei un, pavisam noteikti, turpmāk iesakņosies draudžu koru repertuāros.

Svēto Misi svinēja Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš, uzrunājot mūziķus, iedrošināja un mudināja apzināties savu kalpojumu kā aicinājumu, kā arī novēlēja atgriezties savās draudzēs atjaunotiem un kalpot Kungam ar saviem talantiem.

Paldies liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas organizatoriem, īpaši RARZI direktorei Žanetei Narkēvičai, Rīgas Garīgā Semināra rektoram tēvam Imantam Medveckim.

Psallite Sapienter organizatori pateicas ikvienam, kurš piedalījās šī gada liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība un kopīgs redzējums palīdzēs bagātināt un atjaunot liturģiskās mūzikas jomu Baznīcā Latvijā!

 

Psallite Sapienter komanda

 

Foto: Matthias Heins

                                      

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI