Katoļu Studentu dienas 2013

Drukāt

 

Piekto gadu pēc kārtas Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Rīgas Teoloģijas institūts rīko Katoļu studentu dienas, kuru mērķis ir veicināt sadraudzību un domu apmaiņu starp katoļu studentiem no dažādām augstskolām. Pasākums ir atvērts arī studentiem no citām kristīgajām konfesijām, lai kopīgiem spēkiem sekmējam kristīgo vērtību iedzīvināšanu Latvijas sabiedrībā.

Katoļu studentu dienu 2013 norises programma

10. maijs, piektdiena

17:30 – Svētā Mise Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

18:30 – Agape, iepazīšanās Sv. Stefana zālē, M.Pils iela 2

19:30 – Sarunas par tēmu "Kristietis priekš citiem" ar uzņēmēju Tadeušu Surgoftu un žurnālisti Evu Lūsi, Sv. Akvīnas Toma zālē, M.Pils iela 2

20:30 – Vesperes, slavēšanas un pielūgsmes vakars Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

 

11. maijs, sestdiena

10:00 – Svētā Mise Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

11:00 – Plenārsēde, M. Pils ielā 2

12:30 – Pusdienas

13:30 – Darbs sekcijās

17:00 – Konferences noslēgums, sekciju darbu kopsavilkums, brīvā diskusija

 

Ikdienas steigā, burzmā un rutīnā mēs ar vien mazāk laika veltam saviem mīļajiem, līdzcilvēkiem, arī sev un garīgajām vērtībām sevī. Maijs, kas katoļiem ir īpašs mēnesis, ir labs laiks, lai apstātos ieklausītos sevī, līdzcilvēkos un Dievā. Studentiem „Katoļu studentu dienu 2013” laikā būs iespēja kopā ar līdzīgi domājošiem jauniešiem neformālā atmosfērā labi pavadīt laiku, atpūsties, iegūt jaunus draugus un vienoties kopējā lūgšanā un sarunā ar Dievu. Lai piedalītos pasākumā, nav obligāti jābūt katolim vai piederīgam pie kādas reliģijas, tiek aicināti visi, kuri grib sajust ko vairāk, piedzīvot skaistus brīžus, un uzzināt par Dievu un viņa labajiem darbiem.

Ieskats Katoļu studentu dienās 2012

Kultūras diena: http://youtu.be/J-bfknLQvPw

Zinātnes diena: http://youtu.be/VAXjD4yUry8

Aktuālu informāciju var iegūt arī RARZI mājas lapā un facebook:

http://www.rarzi.lv/par-mums/aaktualittes/171?aktual=1

https://www.facebook.com/ksdienas