Katehēzes radošā darbnīca

E-pasts Drukāt PDF

Četri stāsti autores  Lēnes Meijere-Skumanca kurus izvēlējusies no savas grāmatas "Anna un Sebastjans" un atļāvusi izmantot publicēšanai RARZI mājas lapā, savukārt t. Jakobs organizēja Dinas Ābeles ilustrācijas.

 


Katehēzes centrs izsludinātā  bērnu zīmējumu konkursa „Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs mīliet cits citu”, kurā piedalījās 180 bērni no desmit dažādām Latvijas vietām, darbi ir izstādīti  Austrumu slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" vestibilā. Par šo izstādi parūpējās RARZI  maģistrante un RAKUS klīnikas “Gaiļezers” kapelāne Inese Lūse.

Tagad bērnu zīmējumi priecē slimnīcas pacientus, apmeklētājus un darbiniekus.

BĒRNI ZĪMĒ MĪLESTĪBU

„Kā Es jūs mīlēju, tā arī jūs mīliet cits citu” (Jāņa evaņģ. 13, 34) Zīmējumi no Rīgas, Tilžas, Mežotnes, Rēzeknes, Ventspils, Balviem un Tukuma. Ar Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta draudzīgu atbalstu,

Kapelānu dienests izstāda zīmējumus saistībā ar Baznīcas 2014. gada 11. februārī veltīto Vispasaules lūgšanas dienu par slimniekiem un visiem cilvēkiem, kuri ziedo sevi rūpējoties par tiem.

 


Labā Gana katehēze


 

Dziesmiņas bērniem

23. Psalms

Kas radījis ir visu?

Lieldienas

Mazā dziesmiņa

Pa Jēzus pēdām

Padod tālāk!

Paldies Dievs!

Savas acis sargi

Teiksim Dievam "Jā"!


Grāmatas 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.