Katehēzes aktualitātes

E-pasts Drukāt PDF

Jaunumi katehēzes metodiskajā centrā

Jaunajā gadā Katehēzes metodiskais centrs ir papildinājis metodisko materiālu krājumu ar vērtīgiem metodiskiem līdzekļiem un jaunu literatūru, lai sekmētu katehētu formāciju un bagātinātu katehēzes nodarbību gaitu. Mācību līdzekļi arī ir lieliski izmantojami kristīgās mācības stundās:

 1. 1. Kamishibai teātris:

„Mozus un degošais ērkšķu krūms”.

„Mozus un Dieva baušļi”.

„Bērns Jēzus templī”.

„Jēzus un neredzīgais vīrs”.

„Pēdējās vakariņas”.

„Pazudušais dēls”.

„Svētais Francis no Asīzes”.

„Svētais Juris”.

„Svētais Jānis Bosko”.

Kamišibai ir japāņu stāsta forma (no japāņu valodas “kami” – papīrs; “shibai” – izrāde vai drāma), kas līdzinās kavētai animācijai. Izrādes “skatuve” ir kartona vai koka forma, kurā var ievietot uz A3 formāta biezām lapām vai plāniem kartoniem uzdrukātas ainas.

Pārsvarā vienā izrādē ir aptuveni 12 ainas, kurām jābūt skaidri saskatāmām cilvēku grupā, proti, tās nevar būt pārlieku sīki detalizētas. Šo teātri var izspēlēt arī bez skatuves, taču tā tomēr ir ieteicama, jo palīdz bērniem koncentrēt uzmanību uz attēloto stāstu. Teicējs var būt gan pieaugušais, gan bērns, gan arī bērnu grupa, turklāt bērni var arī paši veidot savus stāstus, kad ir apguvuši stāsta formas principu.

 1. Animācijas filmu sērija “Brālis Francis”. Filmās arī ir iekļautas dziesmiņa ar kustībām un dažādas lūgšanas atbilstošas filmas tēmai:
 • “Svētā Nakts. Karalis ir piedzimis”.
 • “Krusta stacijas”.
 • “Viņš ir Augšāmcēlies”.
 • “Svētā Mise:dzīvību dāvājošā lūgšana”.
 • “Sakramenti  - Dieva dāvanas”.
 • “Dzīvības Maize. Euharistijas svinēšana”.
 • “Konfirmācija”. (Iestiprināšanas sakraments)
 • “Lūgsimies. Mācība par lūgšanu”.
 • “Svētie -  mūsu Debesu draugi”.

 

 1. Koka klucīšu puzle “Seši notikumi Jēzus dzīvē”: Jēzus un bērni, Jēzus dzimšana, Jēzus iet pa Galileja jūru pie mācekļiem, Augšāmcelšanās, Jēzus templī, Maizes un zivju pavairošana.
 2. 4. Atbalsts katehētiem: jaunas grāmatas (2013.-2018.): metodika, padomi un pārdomas par efektīvas katehēzes un reliģiskās izglītības aktualitātēm:

KERSTING J., BRUMLEY M., GEORGE P., DUDRO V. YOUCAT Study Guide, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

MEUSER B., BAER N.YOUCAT Confirmation Book, San Francisko, Ignatius Press, 2014.

ROSSINI E. 100 Activities based on the Catechism of the Catholic Church: Worksheets, Memory games, Bible studies. For grades 1 to 8, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

DEES J. 31 Days to Becoming Better Religious Educator, Indiana, Ave Maria Press, 2013.

PAPROCKI J. Living the Sacraments: Finding God at the Intersection of Heaven and Earth, Chicago, A Jesuit Ministry, 2018.

PAPROCKI J. Practise MakesCatholic:Moving from a Learned Faith to a Lived Faith, Chicago, A Jesuit Ministry, 2011.

PAPROCKI J., STANZ J. The Catechist’s Backpack: Spiritual Essentials for the Journey, Chicago, A Jesuit Ministry, 2015.

PAPROCKI J. The Catechist’s Toolbox, Chicago, A Jesuit Ministry, 2007.

PAPROCKI J. Beyond the Catechist’s Toolbox: Catechesis That Not Only Informs but Also Transforms, Chicago, A Jesuit Ministry, 2013.

Fitz J. Classroom Management for Catechesis, USA, Liguori, 2013.

RAGASA-MONDOY j. Cultivating Your Catechists: The effective Catechetical Leader, Chicago, A Jesuit Ministry, 2017.

Pauley C.J. Liturgical Catechesis in the 21st Century, Chicago, LTP, 2017.

WESTERHOFF H.J. Will our children have faith, New York, Morehouse Publishing , Third Revised Edition 2012.

WERTHEIMER K.L. Faith ED. Teaching about Religion in an Age of Intolerance, Boston, Beacon Press, 2015.

 


 

„Dievs pazīst visas sirdis (Ps 139)”

Šogad  Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts turpināja aizsākto tradīciju – katehēzi  Aglonas bazilikas kriptā 14.augustā. Šī gada  katehēzē „Dievs pazīst visas sirdis (Ps 139)” par dažādu paaicinājumu skaistumu stāstīja priesteris Pēteris Skudra, karmelītu māsa Tabita,  Apustulisko Oblāšu Sekulārā Institūta pārstāve Liliana un laulātie Baiba un Dainis Stikuti. Turpinājumā pr. Andris Ševels norādīja, ka pats svarīgākais aicinājums ir iemācīties patiesi mīlēt Dievu un cilvēkus. Katehēzes noslēgumā negaidīti pievienojās bīskaps Antons Justs un dalījās atmiņās par RARZI aizsākumiem un uzsvēra RARZI vērā ņemamo pienesumu sabiedrības reliģiskajā izglītošanā. Šo īso, bet saturīgo katehēzi noslēdza bīskapa Antona Justa svētība.

RARZI Katehēzes centrs pateicas visiem katehēzes dalībniekiem par atsaucību un liecību.

 


 

Aicina piedalīties Terra Mariana jubilejai veltītā eseju un zīmējumu konkursā

Atzīmējot Terra Mariana jubilejas gadu, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā „Latvija – Māras zeme”. Savukārt laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” ir izsludinājis eseju konkursu vidusskolēniem par tēmu „Kristīgas vērtības latvju dainās”.

RARZI Katehēzes metodiskā centra izsludinātajā konkursā „Latvija – Māras zeme” var piedalīties dažādu konfesiju bērni un jaunieši. Darbi tiks vērtēti dalībnieku grupās 4-6, 7-10, 11-14 un 15-18 gadi. Pašdarinātā zīmējumā (vēlamais izmērs ir A3, jebkādā tehnikā) ir jāatspoguļo Latvija kā zeme, kurā ir dzīvas kristīgās tradīcijas un vērtības. Darbam jāpievieno nosaukums, vārds, uzvārds, vecums, skola un draudze, tālr. un e-pasts. Žūrija vērtēs darbu atbilstību konkursa nosaukumam, radošumu un oriģinalitāti, kā arī māksliniecisko noformējumu. Darbi jāiesniedz līdz 5. maija plkst. 12, tos nogādājot uz adresi: Klostera iela 4 – 35, Rīga, LV – 1050. Uzvarētāji tiks paziņoti 21. maijā, bet 30. maijā skaistākie darbi veidos zīmējumu izstādi Terra Mariana 800 gadu jubilejas pasākumā, kur arī tiks apbalvoti labāko darbu autori. Iepazīties ar zīmējumu konkursa „Latvija – Māras zeme” var ziņas beigās.

Savukārt laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” ir izsludinājis eseju konkursu vidusskolēniem, kura mērķis ir veicināt jauniešu interesi par latviešu tautas vēsturi, kultūras mantojumu un kristīgajām vērtībām Terra Mariana kontekstā. 10.-12.klases skolēni aicināti rakstīt esejas, kuru maksimālais apjoms ir 10 000 zīmes (ar atstarpēm). Žūrija vērtēs darbu atbilstību konkursa nosaukumam „Kristīgas vērtības latvju dainās”, spēju aizraut lasītāju, valodas bagātību un noformējumu. Eseja jāiesniedz līdz 5. maija plkst. 12, bet uzvarētāji tiks paziņoti 21. maijā. Pirmās vietas ieguvējs saņems naudas balvu 50 EUR vērtībā, 2. un 3. vietas ieguvēji – 25 EUR vērtībā. Labākās esejas tiks publicētas laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” un gadagrāmatā „Katoļu Kalendārs 2016”, kā arī nolasītas Terra Mariana 800 gadu jubilejas pasākumā 30. maijā. Ar eseju konkursa „Kristīgās vērtības latvju dainās” nolikumu var iepazīties ziņas beigās.

2015. gadā aprit 800 gadi, kopš pāvests Inocents III oficiāli Latvijas un Igaunijas teritorijas pasludināja par Terra Mariana, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „Dievmātes Marijas zeme”. Latvijas bīskapi, izsludinot jubilejas gadu, aicina izvērtēt noieto ceļa gabalu un arī pārdomāt, kurp vēlamies doties tālāk. Viņi norāda, ka ir svarīgi saskatīt garīgās dimensijas būtisko lomu mūsu tautas attīstībā un izaugsmē un „doties dziļāk” garīgos meklējumos.

LRKB IC

 


 

 

Ar spēlēm un balvām noslēdzies konkurss „Mēs kalpojam savā draudzē”

RARZI  konkursa ietvaros  "Mēs kalpojam savā draudzē" izveidotais video "Ministranti"

Video slaids ar konkursā iesūtītajiem darbiem

Danielas Zvilnas prezentācija

Evijas Mežales prezentācija

 


 

Konkurss bērniem un jauniešiem "Mēs kalpojam savā draudzē"

Konkursa nolikums


 

RARZI Katehēzes metodiskā centra sveiciens jaunajā mācību gadā

SĒJAS LAIKS IR SĀCIES

Brāļi, kas skopi sēj, tas skopi pļaus, bet, kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi. Katrs lai dara, tā, kā viņa sirds liek, neskumstot un nejūtoties piespiests, jo priecīgu devēju mīl Dievs. Bet Dievs ir spējīgs jums bagātīgi dot visādas žēlastības, lai jūs vienmēr būtu visā pārtikuši un bagāti ar ikvienu labu darbu. (2 Kor 9, 6-8)

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs uzsāk jauno mācību gadu rosīgā svētku noskaņā. Institūta pastāvēšanas 20 gadu jubileja sakrīt ar pāvesta Benedikta pasludināto Ticības gadu, kurš sāksies šī gada 11. oktobrī. Ticības gads būs labvēlīgs laiks, lai mēs – ticīgā tauta dziļāk un pamatīgāk izprastu kristīgās ticības pamatu, kas ir sastapšanās ar Notikumu, Personu, kura piešķir mūsu dzīvei jaunus apvāršņus un izšķirošu virzienu. (Ticības doktrīnas kongregācija, Pastorālie ieteikumi ticības gadam, 6. janvāris, 2012. gads)

Tieši šī notikuma priekšvakarā 6. oktobrī Terēzes no Lizjē svētku noskaņā RARZI aicina visus RARZI un Katehētikas institūta tagadējos un bijušos darbiniekus, pasniedzējus, absolventus un studentus uz svētku pasākumu, lai kopīgi pateiktos Dievam par Institūta 20 gadu darbības laiku, dalītos atmiņās un arī saredzētu Institūta  perspektīvas un izaicinājumus.

 

Ticības gads sakrīt ar divu Katoļu Baznīcā ievērojamu notikumu jubilejām - Vatikāna II koncila atklāšanas Pētera bazilikā 1962.gada 11.oktobrī 50 gadadienu un Katoļu Baznīcas Katehisma izsludināšanas 1992. gada 11.oktobrī 20 gadadienu.

Tik bagātīgā nozīmīgu jubileju gadā arī Katehēzes metodiskais centrs vēlas pasniegt dāvanu Baznīcai – mācību līdzekļu komplektu mācību grāmatu – darba burtnīcu „Gandarīšanas un Euharistijas sakramenta saņemšana 8-10 gadus veciem bērniem”. Tas būs šāda veida pirmais mācību līdzeklis Latvijā, ne tulkots, ne adaptēts, bet pašmāju radīts, līdz ar to mūsu Latvijas bērnu situācijai, apstākļiem un pieredzei atbilstošs. Mācību līdzekļa atvēršanas svētki ir paredzēti nākamā gada septembrī, jaunā katehēzes mācību gada sākumā. Lai šī iecere varētu īstenoties, mums ir ļoti nepieciešamas jūsu lūgšanas.

Lieliska dāvana Jubilejas gadā ir arī Katehētu kurss RARZI mūžizglītības programmas ietvaros, kurš sasaucas ar Institūta pirmsākuma - katehētu izglītošanas - uzdevumu.

Jubilejas gadu Katehēzes metodiskais centrs ievadīs ar otro katehētu semināru “Garīgais Impulss 2”, kurš šoreiz aicinās katehētus no visiem Latvijas reģioniem pulcēties Bruknā, lai sadraudzībā, lūgšanās un interaktīvās nodarbībās saņemtu impulsu un stiprinājumu jaunajam katehēzes mācību gadam. Ceru, ka semināra gaitā saņemsim Svētā Gara iedvesmu kāda projekta dzimšanai, kas sekmēs mūsu bērnu un jauniešu iespējas labāk iepazīt un aktīvāk iesaistīties savas draudzes un visas Baznīcas dzīvē.

Katehēzes metodiskais centrs dod pienesumu ne tikai bērnu izglītošanā Baznīcas ietvaros, bet arī nes kristīgās vērtības vispārizglītojošās skolās, šobrīd īstenojot Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansētu projektu „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas un audzināšanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās”, kurš turpināsies līdz šī gada 15. novembrim.

Secinājums ir viens – darba pilnas rokas.

Tāpēc būsim ļoti priecīgi, ja atbalstīsiet Katehēzes metodiskā centra ieceres un darbus ar lūgšanām, padomiem, ierosinājumiem un praktisku līdzdarbību, tādējādi attīstot un pilnveidojot katehēzi, kuras mērķis ir „novest līdz vienotībai ar Jēzu Kristu: vienīgi Viņš var vest pie Tēva mīlestības Svētajā Garā un darīt mūs par līdzdalībniekiem Svētās Trīsvienības dzīvē” (Jānis Pāvils II, Ap. pamud. Catechesis tradendae, 5).

Nāciet talkā šajā svarīgajā darbā! Katehēzes centrs var kļūt par jūsu kalpošanas vietu.

Lai svētīgs un ražens jaunais mācību gads!

Lolita Ērgle

RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.