Home

Katehēzes metodiskais centrs

E-pasts Drukāt PDF

 

Centra vadītāja: Lekt. Lolita Ērgle, Mag. rel. paed.

Ko piedāvā Katehēzes metodiskais centrs?

 • Metodisku materiālu bāzi studentiem, ētikas un kristīgās mācības skolotajiem un katehētiem (mācību līdzekļus, videoierakstus, attēlus u.c.).

 • Konsultācijas un pedagoģiski metodisku palīdzību studentiem, skolotājiem un katehētiem reliģijas pedagoģijā, kristīgās (ticības) mācības, ētikas un katehēzes metodikā.

 • Sadarbībā ar Latvijas bīskapu konferenci Centrs izstrādā un pilnveido katehēzei nepieciešamo metodisko nodrošinājumu (mācību programmas, mācību grāmatas un metodiskos palīglīdzekļus).

 • Centrs sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu līdzīga profila augstāko mācību iestāžu metodiskajiem centriem. r />
 • Centrs piedalās kristīgās mācības un ētikas standartu, mācību programmu un mācību līdzekļu izstrādē valsts skolām.
 •  

   
   

  APTAUJA


  Institūta svarīgākā misija ir?
  skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
  evaņģelizēt neticīgos
  veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
  sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

  PARTNERI