RARZI telts Aglonā

E-pasts Drukāt PDF

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku svinības Aglonā ik gadus pulcē ticīgos un Kristus mīlestību meklējošos svētceļniekus, kuri uztic savas sirds ilgas un lūgšanas Dievmātes patvērumam. Arī Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta pasniedzēji un studenti pievienojās lielajam svētceļnieku pulkam.

Vēloties atgādināt visiem svinību dalībniekiem, ka Baznīcas šodiena un nākotne ir cieši saistīta ar pievērstību tās pamatiem, RARZI izveidoja savu informatīvo telti, kurā ikviens varēja iepazīties ar studiju iespējām šajā augstskolā.

Telts sāka darboties jau 14. augustā, Sv. Meinarda svētkos. Dienas laikā to apmeklēja daudzi interesenti. Viņi varēja noskatīties filmu par studijām, garīgo dzīvi un dažādām aktivitātēm RARZI, aprunāties ar augstskolas direktoru priesteri Aleksandru Stepanovu, pasniedzējiem un studentiem, iegādāties vērtīgas grāmatas.

Sevišķi labi apmeklētas bija RARZI un RTI organizētās katehēzes, kurās abu augstskolu pasniedzēji un studenti klātesošajiem pārdomām piedāvāja tēmas par to „Kas ir cilvēks?” (Dr. phil. Žanete Narkēviča); „Kas ir patiesība?” (Dr. phil. Māra Ķiope); „Kas ir ticība?” (RARZI absolvents Mārtiņš Krūklis); „Kas ir celibāts?” (Diakons Anžejs RTI). Katehēzes un tām sekojošās diskusijas vadīja RARZI studente Līga Korlaša.

Ar savu klātbūtni Aglonā RARZI atgādināja par kristīgās izglītības nozīmīgo vietu Baznīcas dzīvē un mudināja ticīgos sekot Kristus izteiktajam aicinājumam „doties dziļumā,” padziļinot savu ticību un saistot savu garīgo dzīvi ar Baznīcas mācības un kristietības garīgā mantojuma iepazīšanu.

Materiālu sagatavoja Žanete Narkēviča

Fotogalerija

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.