Sadarbības projekti

Drukāt

Ticības padziļināšanas programma (TPP) sadarbībā ar vācu atbalsta fondu Renovabis

Katoļu studentu dienas sadarbībā ar vācu atbalsta fondu Renovabis, Rīgas Garīgo semināru un Latvijas Katoļu studentu un akadēmiķu apvienību "Dzintars"

"Terra Mariana" – reliģiski zinātnisks žurnāls sadarbībā ar vācu atbalsta fondu Renovabis un Rīgas Garīgo semināru

"Katehēzes burtnīca" – Gandarīšanas un Euharistijas sakramentu sagatavošana bērniem ar informāciju vecākiem sadarbībā ar vācu atbalsta fondu Renovabis

„Kopēja izpratne par labo, patieso un skaisto – sabiedrības vienotības un sadarbības pamats.”