Interaktīvais RARZI – Apoloģētiski raksti

Drukāt

Skota Hāna Pieaugušo izglītības programma

I PAMATS

1. daļa Skota Hāna atgriešanās ceļš: protestantu mācītājs kļūst par katoli

2. daļa Mans atgriešanās ceļš: Kimberlija Hāna

3. daļa Baznīcas skaistums

4. daļa Bībeles un Baznīca: abas vai neko

 

II PESTĪŠANAS VĒSTURE

5. daļa Viena svētā Ģimene

6. daļa Viena svētā cilts

8. daļa Viena svēta Ķēniņvalsts

III ČETRAS PIEZĪMES PAR BAZNĪCU


IV ATBILDOT UZ IEBILDUMIEM


V SAKRAMENTI

 

Ticība un zinātne

Ticība Dievam pamatota Kardināls Jānis Pujats